Cevap ve Düzeltme

Cevap ve Düzeltme

21 Ağustos 2015 Cuma, 04:52

Cumhuriyet Gazetesi’nde, 17/04/2015 tarihli nüshasının 1. Sayfasında yayınlanan Zeki Tezer tarafından kaleme alınan “Havuz problemi” başlıklı ve 9. Sayfasında yayınlanan “Vergi Ödemek Ağır Geldi” alt başlıklı köşe yazısında yayında, müvekkillerin sahibi oldukları ATV-SABAH Grubu’nun ‘havuz’ ifadesi çerçevesinde usulsüz işlemlerle özdeşleştirilmesi, Müvekkil Şirketlerin ticari itibarlarının ve marka değerlerinin bu yolla zedelenmeye çalışılması değişik dönemlerde rastladığımız ve defalarca kınadığımız, dezenformasyon çabalarının devamıdır.

Cumhuriyet Gazetesi tarafından, kim tarafından internete yüklendiği belli olmayan, takma adların arkasına saklanarak, yalan beyanlarla kamuoyuna servis edilen, hiçbir değer taşımayan birtakım ses kayıtlarına ve adına fezleke denilmesi ile fezleke olamayacak metinlere dayanarak, ATV Televizyonu ve Sabah Gazetesi hakkında iftira teşkil eden ve kamuoyu nezdindeki itibar ve değerine gölge düşürücü nitelikte yakıştırmalarda bulunulması; gazetecilik dışı amaçları açıkça gözler önüne sermektedir. Tamamıyla kurgudan ibaret olan bir takım senaryoları, kamuoyuna gerçek olarak kabul ettirme amacını havi tekzibe konu yayın ile Cumhuriyet Gazetesi, haberciliğin etik değerleri ile bağını koparmıştır.

Daha önce yapılmış bu ve benzeri gerçek dışı haberle ilgili olarak pek çok tekzip başvurusunda bulunulmuş, bu başvurularımız kabul edilmiş ve yayınlanmıştır. Bir gazeteci olarak yayını hazırlayan Zeki TEZER’in ve yayıncı Cumhuriyet Gazetesi’nin bunları bilmemesi düşünülemez. Tüm bunlara rağmen; ısrarla, gerçek dışı ve müvekkilleri töhmet altında bırakan iftira niteliğindeki yayınlara devam edilmesi, amacın haber vermek değil, bir kısım ve kişi ve kurumları karalamak olduğunu açıkça göstermektedir.

Bu ve benzeri gerçek dışı haberlere ilişkin müvekkillerin hukuken sahip oldukları hakları kullanacaklarından ve haklarının sonuna kadar takipçisi olacaklarından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Tekzibe konu haberde yer alan gerçek dışı bilgi ve açıklamaları; kötüniyetli ve hayali senaryoları; kısacası gazeteciliğin etik değerlerine yakışmayan bu haberi yayınlayan gazetenizi kınıyor, asılsız suçlamalara karşı cevabımızı kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.

Turkuvaz Gazete Dergi Basım A.Ş.

Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş. Vekili Av. Fatih Savaş