CHP, Başkent raporunu açıkladı

CHP'nin hazırladığı raporda Ankara'nın, zayıf ve güçlü yönleri sıralanıyor, öneriler yer alıyor

14 Temmuz 2012 Cumartesi, 10:00
Abone Ol google-news

CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticilerinin yararlanabilmesi amacıyla 81 il için ''İl Raporları Serisi'' yayımladı.

Ankara için hazırlanan raporda, ilin tarihçesi, coğrafi özellikleri, demografik yapısı, genel, yerel seçimlerde aldığı oy oranları, temel ekonomik göstergeler ve bir çok alana ilişkin sayısal veriler yer alıyor.

Kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının yönetici düzeyinde temsil eden, karar alıcı pozisyonundaki katılımcılarla yapılan toplantılarda elde edilen sonuçlar doğrultusunda raporda, Başkent'in ''güçlü yönleri, fırsatları'' ve ''zayıf yönleri, sorunları'' kaleme alındı.

Ankara'nın güçlü yönleri olarak; ''Başkent olması, ulusal ve uluslararası siyasi trafikte merkezi konumu, çok sayıda üniversite, araştırma ve bilim merkezinin varlığı, planlı kent olması, Türkiye ortalamasının üzerinde kişi başına düşen milli geliri, deprem riskinin diğer bölgelere göre azlığı, atık su arıtma tesisi bulunması, Anıtkabir, Milli Kütüphane, düşük suç oranı, yüksek belediye gelirleri, elçiliklerin Ankara'da bulunması, ağaçlandırma faaliyetlerinin yoğunluğu, Kalecik Karası üzümü'' gösterildi.

Zayıf yönleri ve sorunları arasında ise ''Kamu kurum ve kuruluşlarının merkezlerinin İstanbul'a taşınması, kent içi toplu taşıt ulaşımının yetersizliği, çarpık yapılaşma, kentsel gelişimin doğu-batı aksı ile sınırlı kalması, büyük parkların belirli yerler dışında yapılmaması, kentin karakterini yansıtan meydan eksikliği, yol genişliklerinin yetersizliği, yapılaşmanın kontrolsüz ve standart dışı yapılması, yetersiz spor alanları, engellilere toplu yaşam alanlarını kolaylaştırıcı önlemler alınmaması, kaldırımların yaya trafiğine uygun olmaması, tarihi yerlerin tanıtım eksikliği, Ankara Çayı'nın ıslahının tamamlanmaması'' yer aldı.


Öneriler

Raporda, çözüm önerileri de sıralandı.

İnşası devam eden 6 organize sanayi bölgesinin tamamlanmasının, kentin sanayi alanında gelişmesi için önem taşıdığı vurgulandı.

Kentte temel kamu hizmetlerinin sağlanmasında bölgesel farklılıkların görüldüğü, özellikle eğitim, sağlık alanlarında çevre ilçelerde hizmete erişim ve hizmet kalitesinde aksaklıklar yaşandığı belirtilerek, merkezde bulunan hizmet kalitesinin, çevre ilçelere de götürülmesi için gerekli çalışmaların yapılması önerildi.

Ankara'nın eğitim alanındaki merkezi konumuna rağmen eğitim göstergelerinde Türkiye ortalamasının altında kaldığı ifade edilerek, eğitime dönük altyapı yatırımlarının artırılması istendi.

Sulama imkanlarının geliştirilmesinin, tarımsal üretimde alternatif ürünlerin yetişmesini sağlayacağı ifade edildi.

Ankara'nın, mobilyacılık sektöründe önemli merkezlerden biri olduğuna işaret edilen raporda, ''Üretim Siteler bölgesinde toplanmıştır. Üreticilerin neredeyse bütünü küçük ölçekli işletmelerden oluşmakta, bu durum üretimde maliyetin yükselmesine, verimliliğin düşmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda, bölgedeki üreticilerin destek kredileriyle büyümeleri teşvik edilmeli, teknolojik alanda ilerlemeleri desteklenmeli, hem Türkiye'de hem küresel alanda rekabet etmeleri sağlanmalıdır'' denildi.


''Metro çalışmaları en kısa sürede bitirilmeli''

Ulaşım yatırımlarının hayata geçirilmemesi nedeniyle sorunlar yaşandığının vurgulandığı raporda, merkez ve çevre ilçeler arasındaki bağlantının sadece karayoluyla sağlanmasının, yoğun trafiğe neden olduğu belirtildi.

Raporda, trafikte geçen sürelerin, her gün daha da arttığına işaret edilerek, metro çalışmalarının en kısa sürede bitirilmesi, yüksek hızlı tren çalışması nedeniyle devre dışı bırakılan banliyö treninin modernize edilerek yeniden hizmete sokulması önerilerinde bulunuldu.

Şiddetli yağmurlar sonrası kapanan alt geçitlerin, su tahliye sistemlerinin yetersizliğini gözler önüne serdiğinin belirtildiği raporda, şunlar kaydedildi:

''Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin eş güdümüyle özellikle il merkezindeki altyapı sorunları en kısa zamanda çözülmelidir.

Ankara turizm konusunda önemli potansiyele sahip olmasına rağmen turizmden beklenen geliri elde edememektedir. Özellikle yurt dışına dönük tanıtım faaliyetlerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Ankara Çayı, sanayi atıkları ve kanalizasyonlar nedeniyle insan sağlığı açısından tehlikeli bir duruma gelmiştir. Islah çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir. Sanayi ve ev atıklarının yer altı sularına karışmasını engelleyecek projeler üretilmeli ve hayata geçirilmelidir.''