CHP, Haşim Kılıç için reddi hakim talebinde bulundu

12 Kanun Hükmünde Kararname'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne giden CHP, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç hakkında da reddi hakim talebinde bulundu.

04 Ocak 2012 Çarşamba, 08:53
Abone Ol google-news

CHP, 30 Aralık 2011 Cuma günü, 12 KHK'nın iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine iptal davası açtı. CHP, iptal davası açılan 12 KHK'nin tümünde ayrıca "Başkanın reddi" talebinde de bulundu.
CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü KHK'lar şöyle:
"655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,
656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,
657 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK,
658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK,
659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin KHK,
660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,
661 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK,
662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK,
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,
664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,
665 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK,
olmak üzere 11 adet KHK'nın tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile eklerindeki cetvel ve listeler;
666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK'nin ise, kamu personeline sağlanan mali ve sosyal haklar hariç olmak üzere, mali ve sosyal haklar bağlamında kamu personeline daha önce yapılan ödemelere ilişkin Kanun ve KHK'leri yürürlükten kaldıran düzenlemeler ile Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı idari personeli ile Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda istihdam edilen 'Uzmanların' kazanılmış haklarını ellerinden alarak personel arasında kurum içi eşitsizlikler yaratan düzenlemeler."

Reddi hakim talebi

CHP, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç hakkında da reddi hakim talebinde bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu'nun hatırlatıldığı dilekçede, şöyle denildi:
"Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 59'uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendinde yer alan, Başkan ve üyelerin istişari görüş ve düşüncesini ifade etmiş olduğu dava ve işlere bakamayacaklarına ilişkin kural ile 60'ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki, 'Başkan ve üyeler tarafsız hareket edemeyecekleri kanısını haklı kılan hâllerin olduğu iddiası ile reddolunabilirler' hükmüne dayanarak Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim Kılıç hakkında reddi hakim talebinde bulunuyoruz."