Demirtaş cezaevinden sordu: TBMM'den yanıt geldi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 22 Kasım 2016 tarihinde TBMM Başkanlığı'na yönelttiği sorulara TBMM Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Demirtaş'ın "10 milletvekili F tipi hücrelerde tecrit altında, bir girişiminiz olacak mı?" sorusuna "TBMM Başkanlığı olarak, soru önergenizde belirtiğiniz hususlarda, yasaların verdiği yetki ve imkanlar dahilinde elimizden gelen gayreti ve hassasiyeti göstermekte olduğumuzu ve göstereceğimizi tekrar belirtiriz" cevabı verildi.

14 Aralık 2016 Çarşamba, 17:07
Abone Ol google-news

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 22 Kasım'da cezaevinden Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a hitaben yazılı soru önergesi vermişti. Avukatları aracılığıyla HDP’ye, oradan da Meclis başkanlığına verilen sorularda Demirtaş, cezaevi koşullarına ve adil yargılanma hakkında dikkat çekmişti. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın imzasıyla Demirtaş'ın soru önergesine cevap verildi.

Selahattin Demirtaş'tan operasyonlara tepki: AKP patlayan bombaların siyasi sorumlusudur

TBMM Başkanvekili Sayın Ahmet Aydın imzasıyla TBMM Başkanlığından gelen yanıt şöyle:

Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereğince milletvekillerinin tamamının dokunulmazlıkları bulunmaktadır. Fakat 20.05.20116 tarihli ve 6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Anayasa'ya eklenen geçici 20'inci maddenin "Bu maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'inde kabul edildiği tarihte; soruşturmaya veya soruşturma ya da kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, Cumhuriyet başsavcılılarından ve mahkemelerden; Adalet Bakanlığı'na, Başbakanlığı, TBMM Başkanlığı'na veya Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığı'na intikal etmiş yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında bu dosyalar bakımında Anayasa'nın 83'üncü maddesinin 2. Fıkrasının 1.cümlesi hükmü uygulanmaz." hükmü gereğince belirtilen şartları taşıyan dosyalarla sınırlı olmak kaydıyla milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmıştır.

Bilindiği üzere, Sayın Selahattin Demirtaş'ın TBMM'de bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 77 adet dosyası, gereği için ilgili makamlara gönderilmiştir.

Adalet Bakanlığı Cezai İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, suç işlemeye tahrik ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından tutuklamaya sevk edilen Sayın Selahattin Demirtaş'ın 04.11.2016 tarihinde Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği'nce aynı suçlardan tutuklandığı anlaşılmıştır.

Sayın Selahattin Demirtaş'ın, hakkında açılmış ceza davalarında tutuklu yargılanması yargı erkine ait bir yetkidir. TBMM Başkanlığı olarak beyanlarımızda; hukuk devletinin yanında adaletin yanında, demokrasinin yanında olduğumuzu müteaddit defalar dile getirmekteyiz ve getirmeye devam edeceğiz. Anayasa'daki kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü prensipleri karşısında, Başkanlığımızın yargının bu yetkisinin kullanmasına karşı bir tasarrufta bulunamayacağı malumunuzdur. Nitekim Anayasa'nın 138'inci maddesinin 2. fıkrası hiçbir organ, makam, mercii ya da kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelerde ve hakimlerde emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını hükme bağlamıştır.

Aziz Milletimizin, milli iradenin temsilcileri olan milletvekilleri; hukukun üstünlüğünü, hukuk devletini, anayasayı ve yasaları kabul ederek ve demokrasiyi tam manası ile özümsüyerek; tek bayrak, tek vatan, tek devlet ve tek millet bilinciyle ülkemizi daha ileri noktalara taşıma gayreti içinde olmalı ve olmaya devam etmelidir.

TBMM Başkanlığı olarak, soru önergenizde belirtiğiniz hususlarda, yasaların verdiği yetki ve imkanlar dahilinde elimizden gelen gayreti ve hassasiyeti göstermekte olduğumuzu ve göstereceğimizi tekrar belirtiriz.

DEMİRTAŞ'IN TBMM'YE SORDUĞU SORULAR

Demirtaş TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a şu soruları yöneltmişti:

1- Başkanlığını yaptığınız TBMM’nin 10 milletvekilinin herhangi bir meclis kararı olmaksızın tutuklanmış olmaları hususunda herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?

2- 10 milletvekilinin halen F Tipi hücrelerde tek başına tecritte tutuluyor olmaları hakkında herhangi bir girişiminiz olacak mı?

3- Milletvekillerinin hâlihazırda dokunulmazlıkları devam ediyor olmasına rağmen, bu soru önergesi dâhil, bütün yazışmaların denetime tabi tutulmasını Meclis içtüzüğü ve Anayasa’ya uygun görüyor musunuz?

4- Meclis’in saygınlığına bir saldırı olarak değerlendirilebilecek bu uygulamaların HDP’li vekillere yapılıyor olması karşısında sessiz kalmanın parlamenter demokratik siyaseti ve parlamentomuzu hiçleştirdiğini düşünüyor musunuz?

5- Bizimle ilgili daha yargılamalar bile başlamadan kesin hüküm beyan ederek yargıyı tesir altına almaya çalışan Hükümet sözcüleri, Başbakan ve Cumhurbaşkanı beyanlarına karşı meclis başkanı olarak parlamentoya verilen adil yargılanma hakkını koruyacak tedbirler almayı düşünüyor musunuz?

6- Başkanlığını yaptığınız parlamentonun 10 üyesinin cezaevinde hangi koşullarda tutulduğunu ve ne tür uygulamalarla karşılaştıklarını yerinde incelemeyi düşünüyor musunuz?