DMO, Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacı olan 5 milyon adet aşı enjektörü için ihale açtı

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan 5 milyon adet 1 ml'lik aşı enjektörü alımı için ihale açtı.

10 Şubat 2021 Çarşamba, 08:56
Abone Ol google-news

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı 5 milyon adet 1 mililitrelik aşı enjenktörü satın alacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Ofis, söz konusu enjenktörleri tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine ve teslim planına uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile piyasadan temin edecek. 

Bu nedenle istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecek ve devamında tekliflerini sözlü olarak sürdürecekler.

Teklifler, 19 Şubat günü en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğün 4 No'lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek.