Doğan Gazetecilik satış sözleşmesini imzaladı

Doğan Gazetecilik A.Ş., Milliyet ve Vatan gazetelerinin hisselerinin Demirören ve Karacan Grubu'nun ortak girişim şirketi DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş'ye satışı konusunda sözleşme imzalandığını bildirdi.

21 Nisan 2011 Perşembe, 12:01
Abone Ol google-news

Doğan Gazetecilik A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, finansal duran varlık ve maddi olmayan duran varlık satışı hakkındaki ayrıntılı bilgi verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

''Şirketimiz bünyesinde yayınlanmakta olan Milliyet Gazetesi'ne ait tüm marka ve isim hakları ile İnternet Sitesi alan adlarının (milliyet.com.tr; milliyet.com; milliyetemlak.com.tr vd.) KDV dahil 47 milyon 960 bin ABD Doları bedel üzerinden; şirketimizin 129 milyon lira sermayesinde yüzde 99,99 oranında pay sahibi olduğu ve bünyesinde Vatan Gazetesi'nin tüm marka ve isim hakları ile İnternet Sitesi alan adlarını barındıran Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş'de sahip olduğumuz beheri 100 lira nominal değerli 1 milyon 289 bin 996 adet hisse senetlerinin tamamının 26 milyon ABD doları bedel üzerinden, Demirören ve Karacan Grubu'nun ortak girişim şirketi DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.'ye satışı konusunda, şirketimiz ile DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. arasında 'Hisse Alım ve Satım Esaslarına Dair Sözleşme' imzalanmıştır.

Ödeme; Sözleşme'nin imzalandığı tarihte 13 milyon 33 bin 561 ABD doları avans alınması; 30 Haziran 2011 tarihinden daha geç olmayacak bir tarihteki 'kapanış'ı takiben 90 gün içerisinde 13 milyon 33 bin 561 ABD doları peşin ödeme ve kalan tutarın 2012 yılı başından itibaren her ay olmak üzere 40 eşit taksitte ödenmesi şeklinde olacaktır. 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında ödenecek her bir taksit için kapanış tarihinden itibaren sırasıyla Libor 2,5, Libor 3,5, Libor 4,5 ve Libor 5,5 faiz oranında vade farkı uygulanacaktır.

Uygulanacak Libor faiz oranı, 6 aylık Libor faiz oranı olup; her altı ayda bir tekrar hesaplanarak takip eden 6 aylık dönem için sabitlenecektir.

Milliyet Gazetesi ve İnternet Sitesinin (www.milliyet.com.tr) 'kapanış' tarihine kadar elde edilecek her türlü gelir ve gider şirketimize ait olacaktır. Milliyet Gazetesi'ne ait tüm marka ve isim hakları ile İnternet Sitesi alan adları ile birlikte devredilecek çalışanlar ise 'kapanış' tarihinde DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. bordrosuna tüm hakları ile intikal edecektir.

Diğer taraftan şirketimiz, 'kapanış' tarihi itibariyle Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş.'nin her türlü borç ve takyidat kaleminden ve her türlü alacaktan arındırarak hisse devrini gerçekleştirecektir. Bunun mümkün olamaması halinde taraflar, alacaklardan karşılanamayan borç tutarlarının ilk taksitlerden mahsup edilmek üzere hisse senedi devir bedelinden tenzilini veya alacakların borçlardan daha fazla olması halinde ise, alacaklar ile borçlar arasında bakiye tutarının satış bedeline ilave edilmesini kabul ve taahhüt etmişlerdir.''

Açıklamada, Milliyet Gazetesine ait tüm marka ve isim hakları ile internet sitesi alan adlarının ve Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş'a hisse senetlerinin satışının/devrinin yapılabilmesinin Rekabet Kurulu'nun iznine tabi olduğu hatırlatılarak, Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş'nin hisse devri sonrasında, SPK düzenlemeleri doğrultusunda UFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda ''iştirak hissesi satış zararı'' oluşmasının beklendiği, ''kapanış'' tarihi de dikkate alınarak tutarın belirlenmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu tutarın, Milliyet Gazetesine ait tüm marka ve isim hakları ile internet sitesi alan adları ile ilişkilendirilebilen varlık ve yükümlülüklerin Doğan Gazetecilik bünyesinden çıkmasının etkileri ile birlikte 30 Haziran 2011 tarihi (son kapanış tarihi) itibariyle hazırlanacak konsolide finansal tablo ve dipnotlarda kamuya açıklanacağı da kaydedildi.