Doğan Holding hisselerini satıyor

Doğan Yayın Holding'in yüzde 29 hissesini Axel Springer'in 356,7 milyon liraya satın alacağı belirtildi.

19 Kasım 2009 Perşembe, 15:55
Abone Ol google-news

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, doğrudan bağlı ortaklıkları Doğan Yayın Holding A.Ş'nin, 802 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 29'unu temsil eden 232 milyon 580 bin lira nominal değerli 232 milyon 580 bin adet hisse senedinin ve Doğan Yayın Holding A.Ş'nin çıkarılmış sermayesinin gerekli izinler alındıktan sonra 1 milyar liraya çıkarılmasında ihraç edilecek

198 milyon lira nominal değerli hisse senetlerinden, 57 milyon 420 bin lira nominal değerli 57 milyon 420 bin adet hisse senedinin, ileride revizyona tabi olmak kaydıyla, yapılan pazarlıklar neticesinde, toplam 356 milyon 700 bin lira bedelle Axel Springer AG'nin bir bağlı ortaklığına satılması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.
Açıklamada, bu itibarla, 27 Kasım 2008 tarihinde imzalanan ancak koşullar sağlanamadığından ''kapanış''ı yapılamayan sözleşmelerin yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.


Mutabakata varılması satış işleminin gerçekleştiği anlamına gelmiyor"

Mutabakata varılmış olmasının, Doğan Yayın Holding A.Ş. hisse senetlerinin satış işleminin gerçekleştiği ve/veya hisse senedi devir işleminin hukuken tamamlandığı anlamına gelmediğine dikkati çekilen açıklamada, söz konusu hisse senedi satış işleminin gerçekleşebilmesi ve hisse senedi devir işleminin hukuken tamamlanabilmesi için, mutabakat metninde yer alan ''koşulların'' sağlanmış olması ve bunun da taraflarca karşılıklı olarak kabul edilmiş olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, ''Söz konusu hisse senedi satış işleminin gerçekleşebilmesi ve hisse senedi devir işleminin hukuken tamamlanabilmesi; diğer bir ifade ile sağlanan mutabakatın 'kapanış' işlemlerinin tamamlanmış sayılabilmesi, Doğan Yayın Holding A.Ş. bünyesinde Vergi İdaresi ile Vergi Mevzuatı kapsamında; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile RTÜK Mevzuatı kapsamında devam eden süreçlerin, olumlu bir şekilde sonuçlanması ve belirsizliklerin ortadan kalkması koşullarına bağlanmıştır. Kapanış koşullarının sağlanamaması durumunda, taraflarca sağlanan mutabakat tekrar gözden geçirilebilecek veya bu mutabakat geçersiz hale gelebilecektir'' denildi.


Yönetim kurulunun yapısı


Varılan mutabakata göre; nihai satış bedelinin 31 Mart 2016 tarihinde belirlenerek ödeneceği, bu bedelin 31 Mart 2016 tarihinde Doğan Yayın Holding A.Ş. hisse senedinin İMKB'de ''geçmiş üç aylık ağırlıklı ortalama fiyatının aritmetik ortalaması'' esas alınarak tespit edileceği, satışa konu Doğan Yayın Holding A.Ş. hisse senetlerinin bu şekilde hesaplanan piyasa değerinin bu gün için mutabık kalınan 356 milyon 700 bin liradan fazla olması durumunda, aradaki farkın yarısının satışa konu Doğan Yayın Holding A.Ş. hisse senetlerinin bugün için kararlaştırılan 356 milyon 700 bin lira satış bedeline ekleneceği, piyasa değerinin 356 milyon 700 bin liradan az olması durumunda ise söz konusu tutarın tamamının, satışa konu Doğan Yayın Holding A.Ş. hisse senetleri için kararlaştırılan 356 milyon 700 bin lira bedelden düşüleceği bildirildi.

Mutabakata göre, Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinden beşinin Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'yi, üçünün ise Axel Springer AG'yi temsilen görev yapacağı belirtildi.

Açıklamada, kapanış koşullarının sağlanması durumunda; ''kapanış''ın tamamlandığı; mutabakat ile ilgili ilave bilgiler ve varsa oluşacak ''bağlı ortaklık hisse senedi satış kazancı'' tutarı ayrıca kamuya açıklanacağı ifade edildi.