Doğan Yayın Holding'e müjdeli haber

Danıştay, Doğan Yayın Holding'in 2002-2006 hesap dönemlerine ait vergi cezasına teminat gösterilmesine ilişkin kararın yürütmesini durdurdu.

09 Ekim 2009 Cuma, 07:02
Abone Ol google-news

Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan Danıştay'ın yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararında, "Danıştay hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiylle, Halkalı Vergi Dairesi'nin Doğan Yayın Holding A.Ş.'den teminat gösterilmesinin talep edilmesine ilişkin işleminin ve bu işlemin yürütmesinin durdurulması istemiyle Şirketimiz tarafından açılan davayı reddeden 'Mahkeme Kararı'nın', şirketimiz 'lehine' yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Vergi İdaresinin, Şirketimiz ve bağlı ortaklıları ile ilgili diğer teminat isteme işlemlerinde de Danıştay'ın almış olduğu bu karar doğrultusunda işlem tesis etmesi beklenmektedir. Daha önce de kamuya açıkladığımız üzere, 01 Nisan 2002-31 Mart 2003, 01 Nisan 2003-31 Mart 2004, 01 Nisan 2004-31 Aralık 2004, 2005 ve 2006 hesap dönemlerine ait vergi-ceza ihbarnamelerinin terkini ile ilgili olarak Şirketimiz, yürütmenin durdurulması dahil, her türlü yasal hakkını kullanmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu; bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz" denildi.

Maliye Bakanlığı'nın Doğan Yayın Holding A.Ş.'ye verdiği teminat süresi bugün doluyordu.