Doktorlardan tam gün isyanı

Türk Tabipleri Birliği, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülen üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasına ilişkin yasa tasarısına tepki amacıyla 24 Haziran'da İstanbul başta olmak üzere bazı illerde eş zamanlı eylem yapacak.

22 Haziran 2009 Pazartesi, 13:06
Abone Ol google-news

İstanbul Tabip Odası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, bu tasarının tam gün çalışmayla ilgisi olmadığını iddia etti.

Gürsoy, ''tasarının temel özelliğinin, hekimleri kendi kurumlarında para ile ekonomik bakımdan ödüllendirme olduğunu, bu şekilde işletme mantığı içerisinde parça başına para alınacağını, sağlık hizmeti için bunun son derece kötü olduğunu'' öne sürdü.

Performansa dayalı sağlık sisteminin bu tasarıyla uygulanmaya çalışıldığını ifade eden Gürsoy, ''Bu sistemle, ilaç tüketimi artıyor. Hizmet daha pahalı bir hale geliyor. Eşitsizlik artıyor, sağlık paralı hale geliyor. Bu tasarı, piyasalaşmış iş gücünde hekimlerin iş gücü düzenlemesinden ibarettir. Tasarıya göre, tam gün çalışmanın karşılığı olarak verilen ekonomik avantajlar, döner sermaye katkısı artırılarak elde edilebilir. Bu tasarı yanlıştır, hızla durdurulmalıdır'' dedi.

Gürsoy, tedavisi en zor hastalıkların bakıldığı ve uzman yetiştirme görevi olan üniversite hastanelerini kar amaçlı işletme haline getirmenin yanlış olacağını ifade etti.

İktidara yakın olan hekimlerin bile bu tasarıya ilişkin düşüncelerinin kendilerine yakın olduğunu belirten Gürsoy, hekimlerin tepki gösterdiğini bilerek, tasarıyı yasalaştırıp hizmet beklemenin doğru olmayacağını kaydetti.

Tasarıya ilişkin tepkilerini dile getirmek amacıyla 24 Haziran Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bahçesinde öğretim üyesi ve hekimlerin imzasını taşıyan basın açıklaması yapılacağını bildiren Gürsoy, Hükümetin tavrına göre de bir eylem planı çıkaracaklarını söyledi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen de İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bahçesinde ''Performansa dayalı tam gün kölelik düzenine hayır, mesleğimize, emeğimize, geleceğimize sahip çıkmak için buluşuyoruz'' sloganıyla düzenlenen basın açıklamasının ardından, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar yürüyüş yapılacağını bildirdi.

Demirdizen, bu etkinliğin İstanbul'un dışındaki özellikle üniversite ve eğitim hastaneleri bulunan illerde de eş zamanlı olarak yapılacağını belirtti.

Hükümetten olumlu yanıt beklediklerini ifade eden Demirdizen, bir sonuç alamazlarsa 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılacak Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulu'nda, bu tasarının ele alınacağını söyledi.