Elektrik faturalarındaki %18'lik KDV'nin sıfırlanması için kanun teklifi

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan tüm işletmelerin elektrik bedellerinden alınan yüzde 18'lik KDV'nin de sıfırlanması yönündeki yeni kanun teklifi verdi.

11 Ocak 2016 Pazartesi, 12:50
Abone Ol google-news

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, elektrik faturalarına yansıtılan yüzde 2'lik TRT Katılım Payını kaldırmayı öneren kanun teklifinin ardından yeni bir adım attı. Arslan, ayrım gözetmeksizin, tüm işletmelerin elektrik bedellerinden alınan yüzde 18'lik KDV'nin de sıfırlanması yönündeki yeni kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Kanun teklifleri hakkında açıklama yapan Milletvekili Kazım Arslan, "Önce TRT Katılım Payı ile yüzde 2, şimdi de yüzde 18'lik KDV oranlarını kaldırarak elektrik faturalarında yüzde 20'ye varan bir düşüş hedefliyoruz. İşletmeler, üzerlerindeki maliyet yükü azaldıkça daha fazla üretime, daha çok istihdama ve yatırıma yönelebilecek. Devlet eliyle yaratılmış yüklerin üreticinin, yatırımcı ve esnafın omzundan alınması ekonomiyi rahatlatacaktır." dedi.

Milletvekili Arslan'ın KDV Kanununda elektrikten alınan yüzde 18'lik vergiyi tüm işletmeler için istisna tutmayı öngören kanun teklifinin ayrıntıları şöyle:

"3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin ‘Diğer İstisnalar’ başlıklı 4. fıkrasının (z) bendinden sonra gelmek suretiyle yeni bir bent eklenmiştir. Bu sayede, gerçek ve tüzelkişi işletmelerde kullanılan elektrikten alınan yüzde 18'lik KDV oranı kaldırılmak suretiyle işletmelerin üzerindeki yükün hafifletilmesi amaçlanmıştır.

Düzenlemeyle, işletmelerin maliyetleri üzerinde önemli bir yük oluşturan bedelin devlet eliyle kaldırılması, bu sayede üretimin ilk aşamasından nihai tüketiciye kadar istihdam, üretim, pazarlama ve satış kanallarının genişletilmesi sağlanmaktadır. Bu yolla maliyetlerin düşürülmesi ve nihai tüketicilerin de bu ucuzlamadan yararlanması amaçlanmaktadır."