Enerjide 'damat' kanunu

TBMM’de kabul edilen torba yasada AKP’nin önergesi ile Erdoğan’ın damadıBerat Albayrak yönetimindeki Enerji Bakanlığı’nın bütün kurum ve kuruluşlarının enerji, mal, hizmet alımları Kamu İhale Yasası’nın dışına çıkarıldı. Bu kurumların “büyük onarım işleri” de Kamu İhale Yasası kapsamında olmayacak.

04 Haziran 2016 Cumartesi, 20:45
Abone Ol google-news

Elektrikte kayıp-kaçak bedelini yuttaşın sırtına yükleyen “torba yasa önerisi” TBMM Genel Kurulu’nda 14 saat süren görüşmelerin ardından dün sabah 06.30’da kabul edildi. Öneriye göre tüketiciler kayıp-kaçak bedelini ödemeye devam edecek. Tüketicilerin açtıkları davalarda hakem heyetleri ile mahkemelerin yetkileri de sınırlı olacak. AKP’nin önergesi ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak yönetimindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bağlı, ilgili, ilişkili bütün kurum ve kuruluşlarının enerji, mal, hizmet, danışmanlık alımları Kamu İhale Yasası kapsamının dışına çıkarıldı. Tam ismi, “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan düzenlemede yapılan değişiklikler şöyle:

- AKP’nin önergesi ile EPDK’de kurulun yetkileri biraz daha tırpanlandı. Öneri ile önce 9 kişilik EPDK’nin üye sayısı 7’ye düşürüldü. Kurul lisans ve sertifikaların yanı sıra ön lisansların verilmesi, tadili, geçici olarak durdurulması ve iptali gibi yetkilerinin bir bölümünü ya da tamamını başkanlık ya da ilgili hizmet birimlerine devredebilecek.

KİY’de delik

- Kurulda AKP’nin önergesi ile enerji alanındaki birçok alım Kamu İhale Yasası’nın (KİY) kapsamı dışına çıkarıldı. “İstisnalar” maddesi genişledildi.

- AKP’lilerin verdikleri önerge ile, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bağlı, ilgili veya ilişkili kurum veya kuruluşlarının, faliyetleri ile ilgili enerji, yakıt, mal, hizmet, danışmanlık alımları ve büyük onarım işleri, TETAŞ tarafından tedarik amaçlı elektrik enerjisi alımları” KİY kapsamında olmayacak.

Ödemeye devam

- Nükleer santral sahalarında yapılacak yapılarda Yapı Denetimi ile İmar Yasası hükümleri uygulanmayacak.

- Elektrikte kayıp-kaçak bedeli yine tüketicilerden alınacak.

- Elektrikte tarife bedellerine ilişkin davalarda tüketici hakem heyetleri ile mahkemelerin yetkisi, bu bedellerin EPDK’nin düzenleyici işlemlerine uygunluğunun denetimi ile sınırlı olacak.

- Santrallara çevre yatırımları için 2020’ye kadar süre verilecek. Bu tarihe kadar da santrallara çevre yatırımlarını yapmadıkları için ceza verilemeyecek. Üretimleri de durdurulamayacak.