Erdoğan’a ateşten miras

Gül’ün inceleme talimatı verdiği, çarpıcı konuları Erdoğan sonuçlandıracak.

13 Ağustos 2014 Çarşamba, 21:03
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme talimatı verdiği yolsuzluk, kent-imar rantları, dinlemeler, devlet sırrı ve devlette kadrolaşma iddialarına ilişkin çalışmalara son imzayı Tayyip Erdoğan’ın atacağı belirtiliyor. Gül’ün görevini devredeceği 28 Ağustos’a kadar raporların açıklanması konusunda aceleci davranmayacağı ifade ediliyor. Gül’ün görev süresi içerisinde kamuoyunda yankı yaratan araştırmalara imza atan kurulun, yeni dönemde nasıl bir işlev üstleneceği de merak konusu.

Gül, 17-25 Aralık sürecinde Türkiye’nin gündemini kilitleyen yolsuzluklar, kent-imar rantları, dinlemeler, devlet sırrı ve gizlilik ile devlette kadrolaşma konularında araştırma-inceleme ve denetim yapılması için Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme talimatı vermişti. 5 konuyla ilgili talimat, DDK’nin 2014 yılı çalışma programına eklenmişti. Gül’ün talimatlarının hangi amaçla verildiği ve neleri kapsayacağına ilişkin bilgi notları kamuoyunun dikkatini çekmişti. İktidarın tartışmalı icraatlarının birer sonucu olan kritik 5 konu DDK incelemesinde şöyle sıralanmıştı:

Telekulak: Kamu yönetiminin etkin ve hukuka uygun çalışması ile kişisel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlayacak bir çerçeve içerisinde, iletişimin dinlenmesi ve tespitine yönelik kurumsal ve mevzuat kapasitesinin değerlendirilmesi, iletişimin dinlenmesi ve tespitine ilişkin uygulama ve süreçlerde hukuka uygunluğun sağlanması, kamu yönetiminde kriptolu iletişim cihazları kullanımına yönelik uygulama ve standartların denetimi, konu ile ilgili uluslararası iyi uygulamalar gibi hususların çalışma kapsamında incelenmesi ve denetimi amaçlanmaktadır.

Yolsuzluklar: Kamu yönetiminin etkin ve düzenli çalışmasını ve yolsuzlukla mücadele kültürünün yozlaşmasına yönelik yaklaşım ve uygulamaların önlenmesini ve hukuka uygun davranışların pekiştirilmesini sağlayacak bir çerçeve içerisinde; yolsuzlukla mücadeleye dair mevcut mevzuat ve kurumsal yapıların etkinliğinin gözden geçirilmesi, denetim yapı ve süreçlerinin yolsuzlukla mücadeledeki zafiyetlerinin irdelenmesi gibi hususların çalışma kapsamında incelenmesi amaçlanmaktadır.

Kent Rantı: İmar ve kentleşme uygulamaları ile ortaya çıkan ve somutlaşan toplumun yarattığı değerlerin (rant) adil paylaşımının sağlanması ve imar düzeninin yozlaşmaktan korunması suretiyle kentsel gelişmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kent rantlarının; rantı yaratan uygulamalar, imar uygulamaları değişiklikleri ile oluşturulan rantların kavranmasına yönelik yaklaşımlar, kent ve imar rantlarının yeniden dağıtımına ilişkin yeni yaklaşım ve yöntemler, kent planlama ve imar değişikliklerinde toplumsal katılım ve denetim yöntem ve araçları gibi hususları kapsayacak bir biçimde incelenmesi amaçlanmaktadır.

Kadrolaşma: Kamu yönetiminin ihtiyaçlarının etkin ve verimli bir biçimde karşılanması ile her çeşit ayrımcılığın önlenmesi ve fırsat eşitliğinin tesisini sağlayacak bir çerçevede, kariyer mesleklere (hâkim ve savcı, kaymakam, müfettiş, denetçi ve uzman gibi özel yarışma sınavı ile girilen meslekler) giriş ve adaylık süreçlerinin; mesleğe giriş koşulları, yazılı ve sözlü sınav sistemleri, güvenlik soruşturmaları, hizmet içi eğitimler, yeterlilik sınavları, sınavlara ilişkin hak arama yöntem ve biçimleri, fırsat eşitliğini bozan ve ayrımcılığa neden olan düzenleme ve uygulamalar gibi hususları kapsayacak bir biçimde incelenmesi amaçlanmaktadır.

Devlet Sırrı-Gizlilik: Toplumsal denetim ve katılımın artırılması ve demokratik bir yönetimin sağlanması ile devlete ait yararların gözetilmesi ve uyumlaştırılması çerçevesinde, kamu alanındaki sır uygulamalarının; Türkiye’deki mevcut durumun analizi, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, devlet sırrının tanımı ve kapsamına ilişkin yeni yaklaşımlar, devlet sırrı uygulamaları ve korunmasına ilişkin yöntemler, bu bağlamdaki kurumsal yapı ve mevzuat ihtiyaçları, kamu yönetiminde gizlilik derecesine yönelik uygulamalar, uluslararası iyi uygulamalar gibi hususları kapsayacak bir biçimde incelenmesi amaçlanmaktadır.