Firmalar 15 milyon dolar ve üzerinde kredileri aylık olarak TCMB'ye bildirecekler

Firmalar, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerini Merkez Bankası'na aylık olarak bildirecekler.

24 Şubat 2021 Çarşamba, 09:13
Abone Ol google-news

Önceki uygulamada, firmalar bu kapsamdaki kredilerini ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla Merkez Bankası'na bildirmekle yükümlü tutuluyorlardı.

Merkez Bankası'nın Döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin TCMB tarafından izlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle, bildirim yükümlülüğü olan firmaların, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde denetçi ile denetim sözleşmesi yapmasına ilişkin hüküm ile büyükşehir belediyeleri, belediyeler, bunların bağlı işletme ve idareleri ile yükseköğretim kurumlarına yönetmeliğin bağımsız denetime ilişkin hükümlerin uygulanmayacağına dair hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Firmaların bildirimleri, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanacağına yönelik hükmünde yapılan değişiklikle, bildirime esas veri formunun, belirlenen finansal raporlama çerçevesine uygun olarak aylık hesap dönemleri için hazırlanacağı ve bildirimlerin en geç izleyen ayın son gününe kadar tamamlanacağı hüküm altına alındı.

Özel hesap dönemi uygulayan firmaların bildirimlerinin, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın üçer aylık dönemlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar, yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanacağına dair hüküm ise yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelikle ayrıca, "bağımsız denetim"e ilişkin 7. madde ile "Banka tarafından yapılan doğruluk denetimi başlıklı 8. maddede yer alan Merkez Bankası'nın firma tarafından bildirilen verilerin "çapraz" kontrolünün gerçekleştirilmesine ilişkin maddede "çapraz ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin 9. maddesinde yapılan düzenlemeyle Merkez Bankası'nın "Sistemik Risk Veri Takip Sistemi" kullanıcıları arasından denetçiler çıkarıldı. Firmaların sisteme girişini yaptığı verilerin denetimi tamamlandıktan sonra denetçi tarafından aynı adres üzerinden verilerin onaylanmasına yönelik uygulama ile firmaların sisteme girmiş olduğu verileri denetleyecek denetçiyi sistem üzerinden kullanıcı olarak belirlemesine yönelik uygulama kaldırıldı.

Aynı maddenin (7) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle, Merkez Bankası'nın yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen firmalar için bu kapsamda durumlarının gerektirdiği uygulamaları tesis etmesine yönelik hüküm kaldırıldı.

Kaynak: Reuters