Genel İş Sendikası: ‘Hakkımızı gasp etmeyin’

Genel-İş Sendikası, işçilerin sağlığının bir maliyet unsuru olarak görülmemesini, haklarının gasp edilmemesini talep etti. Araştırmaya göre, bazı işyerlerinde çalışma süreleri uzatılıyor.

08 Nisan 2020 Çarşamba, 02:00
Genel İş Sendikası: ‘Hakkımızı gasp etmeyin’
Abone Ol google-news

Genel-İş Sendikası salgının belediyeler, hastaneler, üniversiteler başta olmak üzere örgütlü olduğu işyerlerindeki etkisini araştırdı. Sendikanın bağlı 44 şubesi aracılığıyla yaptığı araştırmanın sonuçları şöyle:

  • Önlemler yeterli düzeyde değil. Eksiklik var. Önlemlerin daha çok metropol şehirlerde alındığı, diğer şehirlerde ise yeterli olmadığı görülüyor.
  • En büyük problem, çalışma koşulları ve işyeri ortamının salgın tedbirleri kapsamında yeniden düzenlenmemesi... Belediyelerin salgın kapsamında bazı işlerdeki görev ve sorumlulukları arttı. Bazı birim işlerde yakın çalışma ve halkla temasın fazla olması, işyeri ve çalışma düzeninde yapılan değişikliklerin yetersizliği nedeniyle pek çok işçi hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıya.

MOLA VERİLMİYOR

  • Kişisel hijyen için ayrılması gereken süre ve molalar verilmiyor. İşverence ücretsiz ve yeterli sayıda sağlanması gereken eldiven, maske ve dezenfektan gibi kişisel koruyucu ekipman konusunda aksaklıklar var.
  • Düzenli ateş ölçümlerinin yapılması, ateşi yüksek işçinin işyeri sağlık birimine ya da sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi konusundaki tedbirler yeterli değil.
  • şçilere salgın hakkında bilgilendirme yapılması, işçi sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi konusunda ciddi eksiklikler var.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları’nın işleyişi, yeniden düzenlenmedi. Kurullarda alınan kararların hayata geçirilmesi konusunda da aksaklıklar var.

MESAFE İHLALİ ÇOK

  •  Bazı işyerlerinde çalışma sürelerinin uzatılması ve fazla çalışma dayatılıyor. Ücretsiz izin dayatması, kronik rahatsızlığı bulunan işçilerin ücretli izne çıkarılmaması, risk grubunda yer alan işçilerin ücretli izne çıkmalarına izin verilmemesi, hamile işçiler ve kronik hastalığı bulunan işçilerin çalıştırılmaya devam ettirilmesi, işten çıkarmalar gibi uygulamalar da var. Hastalık belirtileri gösterdiği halde işçilerin muayenesi ve test uygulanması sağlanmadan çalışmaya devam ettirilmesi gibi olumsuzlar yaşanıyor.
  • Temizlik işleri, en riskli alanlardan birisi. Bu birimlerde çalışan işçilerin salgın sürecinde iş yükünün artması ve görev tanımına yeni işlerin eklenmesi, işçilere bu kapsamda bir eğitim verilmemesi, yeni görev tanımlarını gerçekleştirmeleri için yeteri kişisel koruyucu ekipmanın sağlanmaması, yakın mesafe çalışmanın yoğun olması, belediyelerin salgın kapsamındaki yeni görev ve sorumluluklarını yeni işçi istihdamı yapmaksızın var olan işçilerle sürdürmesi başlıca sorunlar.
  •  Fen işleri, atölyelerde sosyal mesafe kuralına aykırı bir biçimde yakın mesafe çalışmanın olması, işçilerin ortak kullanım alanlarının yetersizliği ve sterilizasyonunun yapılmaması sebebiyle yüksek riskli alanlardan birisi. Sağlık hizmetleri, şehir içi ulaşım ve halkla ilişkiler gibi birimlerde çalışan işçiler, halkla temasın yoğun olması, sosyal mesafe kuralına aykırı çalışmanın yaygın olması sebebiyle risk altında. 

KAMUDA ÖNLEM ‘STATÜ’YE TAKILDI

Kamu hastanelerinde çalışan işçiler kişisel koruyucu ekipman, fazla çalışma dayatması, iş yükünün artması, sağlık personeli için alınan önlem ve ödemelerin ‘işçi’ statüsünde olanlara sağlanmaması sebebiyle yüksek risk altında. Konut işçileri de, koruyucu önlem alınmaması ve malzeme tedarik edilmemesi sebebiyle risk altında bulunuyor.