Gökçek’in ihalesi iptal: ‘Adrese teslim’ edemedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ‘adrese teslim’ ihalesi Kamu İhale Kurulu’ndan döndü. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 9 Haziran’daki ‘özel güvenlik hizmet alımı’ ihalesi Kamu İhale Kurulu’nca “idarenin tek bir şirketi işaret ettiği” gerekçesiyle iptal edildi.

18 Ağustos 2014 Pazartesi, 04:00
Abone Ol google-news

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASKİ) “adrese teslim” ihalesi, Kamu İhale Kurulu’ndan (KİK) döndü. Ankara Su Kanal İdaresi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 9 Haziran 2014 tarihinde yaptığı “özel güvenlik hizmet alımı” ihalesiyle ilgili şikâyeti değerlendiren KİK, “idarenin tek bir şirketi işaret ettiğini” tespit ederek ihaleyi iptal etti. KİK’ten önce “ihale dokümanın rekabeti ihlal ettiği” gerekçesiyle ASKİ’ye başvuran ihale dışı kalan şirketin şikâyeti belediye tarafından reddedilmiş.

‘Rekabete aykırı’

Melih Gökçek yönetimine bağlı ASKİ’nin iki ay önce yaptığı bir ihale “belediyelerin bazı ihaleleri önceden belirledikleri şirketlerin kazanması için” her türlü girişimi yaptıklarını bir kez daha belgeledi. Ankara Su Kanal İdaresi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 9 Haziran 2014 tarihinde yaptığı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesi Kamu İhale Kurulu’na şikâyet edildi. Şikâyette, “İhale dokümanının rekabete aykırı olduğu ve daha önce ihaleyi kazanan firmaya yönelik avantajlı hususlara yer verildiği” iddiası ortaya atıldı.

KİK’ten iki tespit

25 Haziran’da şikâyeti değerlendiren KİK’in ihaleyle ilgili tespitleri özetle şöyle:

Şikâyet konusu ihaleye ilişkin “ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri” başlıklı ihale ilanının... maddesinde, “Ayrıca Alarm İzleme Merkezi olarak aktif bir şekilde hizmet verdiğini, ihale ilk ilan tarihi itibari ile en az 1500 aboneye sahip olduğunu ve bu vasfını ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru en az 2 ay aralıksız koruduğunu gösterir belgelerin aslını veya noter onaylı veya idare tarafından aslı ile birlikte ibra edilecek ve idare tarafından tasdiklenecek suretini ihale günü teklif dosyası içerisinde idareye ibraz edecektir...”  düzenlemesi ile istekliler tarafından teklifleri kapsamında sunulması gereken bir yeterlilik kriteri olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Şikâyete konu edilen yeterlilik kriteri olarak belirlenen düzenlemenin rekabeti engelleyici hususlar içerdiği, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Başvuruya ihale dokümanı incelendiğinde makine teçhizat ve diğer ekipmanın isteklilerin kendi malı olma şartının aranmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği açıklamaları uyarınca makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında herhangi bir belge sunmalarının istenilmemesi gerektiği hususunun belirtildiği dikkate alındığında idarece yapılan söz konusu düzenlemenin mevzuaata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Belediye reddetmiş

Kamu İhale Kurulu’ndan önce önce şikâyetini belediyeye yapan İlk-Kent Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti’nin başvurusu reddedilmiş. Belediyenin reddetmesi üzerine şirket KİK’e başvurmuş. KİK de 25 Haziran 2014’te şikâyeti haklı bularak özel güvenlik hizmet alım ihalesini oybirliğiyle
iptal etmiş.