Görevde yükselme yönetmeliği Danıştay'da

Türkiye Kamu-Sen, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğini yargıya taşıdı.

28 Nisan 2010 Çarşamba, 16:26
Abone Ol google-news

Türkiye Kamu-Sen, 12 Mart 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. bendinin, 10. maddesinin 2. bendinin ve ek-1 personel değerlendirme formunun 2. maddesinin b fıkrasının, 5. maddesinin a ve b fıkralarının öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a başvurdu. Davaya konu olan yönetmelikte görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, puanlama, başarılı sayılma şartları, değerlendirme kriterleri, kınama cezası değerlendirmesi gibi hükümler yer alıyor. Davaya dayanak olarak 657 sayılı kanunun 3'üncü maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Yöneticilerin Atanması Sorumlulukları ve Nitelikleri başlıklı 56. maddesi başta olmak üzere birçok yasa ve yönetmelik gösterildi.


Danıştay'dan res'en talep

Kamu-Sen, dava konusu yönetmeliğin açıkça hukuka aykırı olduğunu belirterek dilekçede, "Yüce mahkemenizce de re'sen dikkate alınacak nedenlerden dolayı; Kamu kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. bendinin, 10. maddesinin 2. bendinin ve ek-1 personel değerlendirme formunun 2. maddesinin b fıkrasının, 5. maddesinin a ve b fıkralarının öncelikli olarak yürütmesinin durdurulmasını ve yapılacak yargılama sonucunda iptaline karar verilmesini yargılama ücretleri ve vekalet ücretinin davalı kurum üzerinde bırakılması"na karar verilmesini istedi.