"Görülmüştür" damgasına iptal istemi

Anayasa Mahkemesi, hükümlülerin mektup, faks ve telgraflarının denetlenmesini öngören 5275 sayılı Kanun hükmünün iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini, 28 Mayıs Salı günü esastan görüşerek karara bağlayacak.

26 Mayıs 2013 Pazar, 14:47
Abone Ol google-news

Çankırı İnfaz Hakimi Ömer Faruk Eminağaoğlu, baktığı bir davada, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun, "Hükümlünün Mektup, Faks ve Telgrafları alma ve Gönderme Hakkı"nı düzenleyen 68. maddesinin, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Başvuru dilekçesinde, yazılı haberleşmenin temel insani hak olduğunu belirten Eminağaoğlu, bu hakkın Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince korunduğunu belirtmişti.

Anayasa Mahkemesi heyeti, başvuruyla ilgili ilk ve esas incelemesini, 28 Mayıs Salı günü birlikte yapacak. Heyet, başvuruyu esastan karara bağlayacak.

"Hükümlünün mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme hakkı"nı düzenleyen 68. madde, hükümlünün, bu maddede belirlenen kısıtlamalar dışında, kendisine gönderilen mektup, faks ve telgrafları alma ve ücretleri kendisince karşılanmak koşuluyla, gönderme hakkına sahip olduğunu öngörüyor. Madde ayrıca, hükümlü tarafından gönderilen ve kendisine gelen mektup, faks ve telgrafların, mektup okuma komisyonu bulunan kurumlarda bu komisyon, olmayanlarda kurumun en üst amirince denetlenmesini düzenliyor.