G.Saray ve Beşiktaşlı yöneticilere ceza

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ''sermaye piyasası mevzuatına aykırı edimleri'' nedeniyle Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin yedi yöneticisi ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ve Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'e idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

08 Nisan 2011 Cuma, 18:45
Abone Ol google-news

SPK'nin haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin ilişkili taraflardan olan alacakları konusunda kurulun 28 Mart 2008 tarih ve 9/412 sayılı kararında belirtilen kriterlere, kurulun 3 Mart 2010 tarih ve 33/988 sayılı kararında belirtilen sürede uyulmaması nedeniyle şirketten savunma istendi. Savunma isteme tarihi itibarıyla şirkette görev yapan yönetim kurulu üyelerinden alınan savunmaların değerlendirilmesi sonucunda, şirketin Galatasaray Spor Kulübü Derneğinden olan alacaklarının, kurulun 2008 yılındaki kararına aykırı bir şekilde azaltılmadığı belirlendi. Bu nedenle, şirketin o dönemdeki yönetim kurulu üyeleri Adnan Polat, Mehmet Helvacı, Mehmet Yiğit Şardan, Ali Haşhaş, Murat Yalçındağ, Mehmet Yalçın Orhon, Doğan Sami Hamdi Yalçınkaya'nın herbiri hakkında Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, 2010 yılı için yasal üst sınır olan 114 bin 464 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Şirketin kulüpten olan alacakları ile ilgili olarak SPK'nin 2008'deki kararına uyum sağlanması ve karara uyum sağlanması için gerçekleştirilmesi planlanan işlemlerin özel durum açıklaması yapmak suretiyle kamuya açıklanması için, şirkete, SPK kararının tebliğinden itibaren bir ay ek süre verilecenin dolmasının ardından SPK kararına uyum konusunda gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda, mevzuat uyarınca şirket veya şirketin yönetim kurulu üyeleri hakkında yeniden idari yaptırım uygulanabileceği konusunda şirket ve mevcut yönetim kurulu üyeleri bilgilendirilecek.

SPK ayrıca, ''SPK'nın 2008'deki kararının gereğini yerine getirmeyen yönetim kurulu üyelerinin pay sahiplerine karşı sorumlu olduğu, sorumluluğun şartları mevcut ise pay sahiplerinin zararlarını yönetim kurulu üyelerinden talep edebileceği'' konusunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilerek ortakların bilgilendirilmesine karar verdi.


Beşiktaş ve Yıldırım Demirören'e idari para cezası

SPK, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ve Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in ''sermaye piyasası mevzuatına aykırı işlemler'' gerekçesiyle alınan savunmalarının değerlendirilmesi sonucunda ayrı ayrı idari para cezaları uygulanmasına karar verdi.

Haftalık bültene göre, futbolcu transferleri hakkında 28 Aralık 2010 tarihli basın-yayın organlarında yayımlanan haberlerle ilgili olarak şirket tarafından aynı tarihte KAP'ta yayımlanan özel durum açıklamasının, Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'ne aykırı olduğu belirlendi. Özel durum açıklamasında yer alan bilgilerin, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olmaması nedeniyle şirket aleyhine, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, 2010 yılı için belirlenen asgari tutar olan 17 bin 170 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'e, futbolcu Almeida transferi açıklamalarını, sermaye piyasası mevzuatına aykırı olarak şirketin 29 Aralık 2010 tarihli özel durum açıklamasından önce yapması nedeniyle 2010 yılı için belirlenen asgari tutar olan 17 bin 170 lira tutarında idari para cezası uygulanacak.

Şirket hakkında uygulanan vergi ve cezalarının özel durum açıklamasında bulunmak suretiyle kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin koşulların ortadan kalkmasına rağmen, konu hakkındaki özel durum açıklamasının mevzuata aykırı olarak SPK'nin yazısı üzerine yapılması nedeniyle şirket aleyhine ayrıca, 2010 yılı için belirlenen azami tutar olan 114 bin 464 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Şirket hakkında verilen idari para cezaları, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulacak.


Kendi şirketine gayrimenkul satışında olumlu oy kullandı

SPK, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sıtkı Öztuna'nın, Türk Ticaret Kanunu'na aykırı olarak; şirket varlıklarından bazı gayrimenkullerin sahibi olduğu İkmal Teknik San. Tic. AŞ'ye satışına ilişkin kararın alındığı yönetim kurulu toplantısına katılarak olumlu oy kullanması nedeniyle satıştan doğabilecek şirket zararını tazminle yükümlü olduğuna dikkat çekti. Kurul, ''Sıtkı Öztuna hakkında, yasal koşullar oluştuğu takdirde sorumluluk davası açılabileceği'' hususunda şirket ortaklarına, yapılacak ilk genel kurul toplantısı ve Kurul Haftalık Bülteni aracılığıyla bilgi verilmesine karar verdi.