Her Fransız yılda 7 bin 388 kg karbondioksit üretiyor

Dün yayınlanan bir araştırmanın sonucuna göre sıradan bir Fransız tüketici yılda ortalama 7 bin 388 kg karbondioksit (Co2) üretiyor.

29 Mart 2011 Salı, 10:53
Abone Ol google-news

Hanelerde Karbon Bilançosu Gözlem Merkezi’nin (Green Inside) IPSOS-Logica kamuoyu araştırma kurumuyla birlikte temsili yetkisi yüksek 2036 hanede gerçekleştirdiği bir araştırmanın sonuçlarına göre, ortalama bir Fransız yılda dünyaya 7 bin 388 kilo karbondioksit saçıyor. Ancak bu önemli çevre kirletme etkeninin aile birimi ve gelir grubuna göre dağılımı ortaya farklı yorumlanacak, hatta şaşırtıcı veriler çıkartıyor.

Haziran 2010’da yapılan araştırmaya göre tek kişinin yaşadığı bir hane yılda ortalama 10 bin 685 kg-Co2 üretiyor. Halbuki 3 veya 4 kişinin yaşadığı büyük aile ve/veya çok çocuklu hanelerin kişi başına üretimi sırasıyla 5 bin 436 ve 4 bin 612 olarak belirlenmiş. Bu rakamlar hanede yaşayan birey sayısı arttıkça, örneğin 5’in üstüne çıktığı takdirde 3 bin 222 kg Co2’ye kadar düşebiliyor. Halbuki bu yekûn hane genişlediği oranda daha da yükseliyor. Büyük mekânlarda tek başına yaşayan tek kişiler en çok “kirleticiler”: Yılda 11 bin 849 kg ve üstü Co2. 

En çok karbondioksit üreten kalem yüzde 54 ile ulaştırma. Onu yüzde 30 ile konut ve yüzde 16 ile beslenme kalemleri izliyor. Ulaştırmada kirletme şampiyonları uçaklar ve 4x4 binek araçları. Çevreye en fazla karbondioksit saçan yaş gruplarıysa 18 yaş altıyla 55 yaşı üstü olanlar.

Araştırma gelir düzeyiyle karbondioksit üretimi arasında doğrudan bağlantıları da kanıtlıyor. Yüksek gelirleri mesleki sınıflamalara göre değerlendiren araştırma en fazla kirletici kategorisini “üstdüzey yöneticiler” olarak saptamış.

“Sorumlu tüketici çevreci model yurttaşlar"ın en radikal önlemi uçak kullanmamakmış. Zira hava taşımacılığı karbondioksit üretiminde tek başına yüzde 19 oluşturuyormuş. Üstdüzey gelirler ve emeklilerin en fazla kirletici olması önemli oranda uçak kullanmalarından kaynaklanıyormuş.