Hukukçu Ardıçoğlu: Hayırlı olmayacak işe ‘hayır ’ deyin

Yrd. Doç. Dr. Artuk Ardıçoğlu MHP’li vekillere anayasa mektubu yazdı.

14 Ocak 2017 Cumartesi, 21:40
Abone Ol google-news

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Artuk Ardıçoğlu, MHP’li miletvekillerine anayasa değişikliği ile ilgili uyarılarda bulunan bir mektup gönderdi. Ardıçoğlu, AKP’nin amaçladığı devlet modeline ulaşabilmek için bugün MHP’nin desteğine ihtiyaç duyduğu, ancak gelecekte ‘hangi iktidarın, hangi maksatlar ve politikalarla kimlerin desteğine ihtiyaç duyacağının’ bugünden kestirilemeyeceği uyarısında bulundu.

Ardıçoğlu’nun MHP’li milletvekillerine elektronik postayla gönderdiği mektupta, “Türkiye Cumhuriyeti’nin, tek bir siyasi partiye ve onun başındaki tek bir kişiye emanet edilemeyecek denli güçlü ve köklü bir devlet geleneğine sahip olduğu” belirtilerek “Bu gücün her defasında ehil kişilerce kullanılacağı güveni ile geleceğe yönelik bir sistem kurulamaz. İnsanlık tarihi, niyetlerinden bağımsız olarak kontrolsüz gücü ele geçirenlerin yarattığı trajedilerle doludur” denildi. Ardıçoğlu, vekillere şöyle seslendi: “Değişiklikler kabul edildiği takdirde, devletin sahip olduğu yetkilerin önemli bir bölümü hukuki ve fiili olarak tek bir kişide toplanacaktır. Bu kişi; yürütme yetkilerini şahsında toplayacak, OHAL’e karar verecek, kararnamelerle ilk elden düzenlemeler yapabilecek, lideri olduğu parti aracılığıyla Meclis’i kontrol edecek, edemediği takdirde Meclis’i koşulsuz feshedebilecek, yargıda kilit noktalara doğrudan ve dolaylı atamalar yapabilecektir.

Oysa devletin başı olma ve toplumun genelini temsil etme iddiası ile sadece tek bir siyasi partinin lideri olma gerçeği birbirini dışlayan hallerdir. Devlet ve tek bir partinin böylesine iç içe geçtiği bir devlet modeline ancak totaliter/baskıcı rejimlerde rastlanılabilir. Devletin sahip olduğu tüm yetkilerin bir kişiye bırakılmasının, gelecek Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin serbestçe yapılmasının önünde engel olacağı aşikârdır. Meclisiniz, değişiklikleri bu haliyle kabul etmesi halinde, bir darbe olmaksızın, kendi varlığını ve yargı bağımsızlığını yürütme organı içinde tek kişiye ve tek siyasi partiye teslim eden ilk Meclis olacaktır. Ülkemizin siyasi, ekonomik, toplumsal ilişkileri ve geleceği için hayırlı olmayacağına inandığım bu değişikliklere hayır demeniz umuduyla, değerlendirmelerimi takdirlerinize sunarım.”