Hükümetten deprem eylem planı

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, "Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıkladı.

17 Ağustos 2011 Çarşamba, 12:54
Abone Ol google-news

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, 3 ana eksen, 7 hedef, 29 strateji ve 87 eylemden oluşan "Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı"nı 17 Ağustos Depremi'nin 12. yıl dönümünde AFAD'da açıkladı.

Atalay, yapılacak ilk işin depremlerin oluş mekanizmaları hakkında elde edilen tüm bilimsel bilgilerin bir araya getirilmesi, tüm değerlendirmelerin analiz edilmesi olduğunu söyledi. Atalay, deprem bilgi alt yapısını geliştirmek için "deprem bilgi bankası" kurulacağını, gözlem istasyonlarının geliştirileceğini, bu sayede bilgi kirliliğinin önleneceğini ve deprem tehlike analizleri ve haritalarının oluşturulacağını belirtti.

İkinci eksenin depreme karşı güvenli yerleşme ve depreme dayanıklı yapılaşmanın sağlanması olduğunu aktaran Atalay, kentsel dönüşüm gibi düzenlemelerle okul, hastane gibi kamu kurumlarının yerlerinin belirleneceğini, tarih ve kültür miraslarının depremden korunması yönünde çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Üçüncü eksenin depremin etkileriyle baş edebilmek olduğunu ifade eden Atalay, depremlere ilişkin halkın bilinçlendirilmesi, toplumda farkındalığın arttırılması gibi faaliyetlerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Atalay, deprem stratejisinin bütüncül ve etkin hale getirilmesi için mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilmesinin ve mevzuat hükümlerinin bir araya toplanarak herkes tarafından anlaşılır duruma getirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. "Depremlere ve diğer afetlere nasıl zamanında ve hızlı müdahale edebiliriz?" sorusuna yanıt aranacağını belirten Atalay, haberleşme acil durum alt yapısının güçlendirileceğini, ulaşım ve tahliye koridorlarının açılacağını, toplanma ve geçici barınma alanlarının önceden hazır olacağını anlattı.

Planda, 2012-2013 kısa, 2012-2017 orta ve 2012-2023 uzun vadeli hedefler olarak belirlendi. AFAD'la işbirliği içinde çalışacak üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlardan oluşan 13 sorumlu kuruluş da planda tanımlandı. Planın bir bütün olarak deprem öncesi, sırası ve sonrasındaki çalışmaları kapsadığını dile getiren Atalay, "Stratejinin önceliği, deprem öncesinde yapılması gerekenlerdir. Depremi kabul etmek ancak boyun eğmeden mücadele etmek, önlem almak gerektiği bir gerçektir. Temennimiz tüm vatandaşlarımızın afetlerden uzak, zarar görmeden yaşamasıdır; ancak biz de afetlere hazırlıklı olmak durumundayız" dedi.

AFAD'ın deprem başta olmak üzere tüm afetlerle ve acil durumlarla ilgili politikalar üretmek, planlar yapmak ve stratejiler geliştirmekle görevli olduğunu söyleyen Atalay, şunları ekledi:

"AFAD, afet yönetiminin tüm aktörleriyle bir arada zarar azaltma çalışmalarına öncelik verip kurumsal kapasitesini de güçlendirerek başarıyla hizmet görmeye başlamıştır. Elazığ Depremi, en hızlı yürütülen organizasyonlardan biri oldu, 12 saat içinde enkaz kaldırma çalışmaları bitti. Simav'da da hızlı müdahale edilmiş, yeni konut yapımına başlanmıştır. Somali olayında da yardımların toplanması ve ulaştırılmasında AFAD'ın katkılarını görüyoruz. Bizim organizasyonumuz hem kamunun hem Kızılay'ın imkanlarıyla uluslararası alanda da etkili destekler sağlamıştır. Uluslararası afet ve deprem olaylarında da Türkiye bölgeye en çabuk ulaşan, en etkili yardımı ulaştıran ülkelerden biridir. Biz bunun nedenini geçmişte var olan başta koordinasyon, finans kaynağı bulma, bürokratik sınırlamalar gibi engellerin günümüzde aşılmış olmasıyla değerlendiriyoruz."