İhbar tazminatı vermemek adına THY, çalışanların sözleşmelerini kendilerinin fesh etmesini istiyor

Türk Hava Yolları (THY) Covid-19 salgını nedeniyle personele uygulamak istediği yeni ücret tarifesinde diretiyor.

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:22
Abone Ol google-news

Sendika kapsamındaki THY çalışanlarının durumu THY ve Hava İş sendikasının anlaşamaması nedeniyle henüz netleşmedi. Sendika üyesi olmayan THY çalışanları için ise yeni ücret düzenlemesi geçtiğimiz günlerde personele bildirildi. İhbar tazminatı vermemek adına THY, çalışanların sözleşmelerini kendilerinin fesh etmesini istiyor. 

THY'den yöneticilere gönderilen duyuruda " ücret değişikliği kabul etmeyip de İş Kanunu’nun 24 2-f maddesine istinaden haklı nedenle iş akdini fesheden çalışan ve yöneticilerimize  kıdem tazminatları ödenecektir" cümlesi dikkat çekiyor. 

THY'nin yöneticilere gönderdiği duyuru:

Değerli Yöneticilerimiz,

Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte sizlere de duyurduğumuz üzere, sendika üyesi kapsam içi personele uygulanmak üzere Sendika’ya teklif olarak göndermiş olduğumuz ücret düzenlemesi 01.08.2020 tarihinden itibaren kapsam dışı çalışanlarımıza ve tüm seviyedeki orta ve üst düzey üst yöneticilerimize, uygulanmak üzere aynen teklif edilmiştir. Teklif edilen bu ücret düzenlemesini kabul eden çalışanlarımız ve yöneticilerimiz, 01.08.2020 tarihinden itibaren normal çalışma saatlerine dönerek, kısa çalışma uygulaması kapsamından çıkarılarak, 30 gün üzerinden çalışma günü ve SGK bildirimleri yapılacaktır.

Bu doğrultuda;

•        Ücret düzenlemesini kabul eden bu kapsamdaki çalışan ve yöneticilerimiz, üst yöneticilerinin planlamaları çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine bağlı olarak, uzaktan veya ofisten tam zamanlı olarak çalışma gerçekleştirecektir.

•        Ücret düzenlemesini kabul etmeyen çalışan ve yöneticilerimiz ücretsiz izin uygulamasına tabii olacaklardır. Bununla birlikte, ücret değişikliği kabul etmeyip de İş Kanunu’nun 24 2-f maddesine istinaden haklı nedenle iş akdini fesheden çalışan ve yöneticilerimize  kıdem tazminatları ödenecektir.

•        Bunların dışındaki, sendika üyesi kapsam içi çalışanlarımızın, normal ya da vardiyalı çalışma programına bakılmaksızın tüm yurt içi yer çalışanlarının Ağustos ayı boyunca haftalık çalışma programı 22,5 saat olarak tanımlanacaktır. Uzaktan / evden çalışmanın kesinlikle mümkün olmadığı ve birimdeki her bir çalışanın haftalık maksimum 22,5 saat çalışmasıyla işin yürütülemeyeceği birimlerin yöneticileri, istisna uygulanmasıyla ilgili taleplerini başkanları aracılığı ile en geç 28 Ağustos’a kadar ekteki formatla Yurt İçi Zaman Yönetimi Şefliğine          [email protected] iletmeleri gerekmektedir.

•        Yıllık izin planlamaları ve mücbir sebepler dışında uzaktan çalışan arkadaşlarımızın, her an ofis görevine hazır olmaları gerektiğinden görev yapılan şehrin dışına çıkmaları halinde yöneticilerine bilgi vermeleri gerekmektedir. 

•        Yöneticilerin kendi birimlerinde bulunan kapsam dışı çalışanlara yukarıdaki maddeler doğrultusunda bilgilendirme yapması beklenmektedir.

İŞ KANUNU'NUN 24 2F MADDESİ NE DİYOR?

Madde 24

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı;

Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

2. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a. İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.

b. İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

c. İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa.

d. İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.

e. İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f. Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

Kaynak:https://www.airporthaber.com/