İki üniversitenin adı değişti, üç yeni üniversite kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kanuna göre, iki üniversitenin adı değişti. Kanunla birlikte üç de yeni üniversite kuruldu.

07 Eylül 2016 Çarşamba, 10:02
Abone Ol google-news

6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanun; proje bazlı teşvik uygulaması, şehit  yakınına ÖTV'siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki ile vakıf  üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Düzenlemeye göre, İstanbul'da Beykoz Üniversitesi ve İzmir'de ise İzmir Bakırçay ve İzmir Demokrasi üniversiteleri kuruldu.

Niğde Üniversitesinin adı 'Ömer Halisdemir Üniversitesi', Tunceli Üniversitesinin adı 'Munzur Üniversitesi' olarak değiştirildi.

DSİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü muhasebe hizmetleri 5 yıl  daha Maliye Bakanlığı personelince yürütülecek. Özel kreş ve gündüz bakımevleri,  5 vergilendirme dönemi süresince Kurumlar Vergisi'nden istisna tutulacak.

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kredi teminatı sağlayan kurumlara, Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki kazanç ve iratları üzerinden vergi kesintisi  yapılmayacak.

'KAYYUM' DÜZENLEMESİ

Faaliyet izninin kaldırılmasını gerektiren durumlar tespit edilen  vakıf yüksek öğretim kurumları ile kurucu vakıflarına kayyum atanan vakıf  yükseköğretim kurumlarının faaliyet izni, YÖK'ün teklifi ve Bakanlar Kurulunun  kararı ile kaldırılacak.

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ KURULDU

İzni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, YÖK tarafından garantör üniversiteye veya belirlenecek bir devlet üniversitesine intikal ettirilecek. Öğrencilerin nakledildiği yükseköğretim kurumları, faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun borçlarından dolayı sorumlu tutulamayacak. İstanbul Kent Üniversitesi adı altında bir vakıf üniversitesi kurulacak.

ŞEHİT YAKINLARINA ÖTV'SİZ ARAÇ

Şehit eş veya çocukları, şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babası ÖTV ödemeksizin araç alabilecek.

Kamudaki teftiş veya denetim elemanlarının işlemlerindeki kişisel kusur, haksız fiil veya sorumluluklarına dair idare aleyhine tazminat davası açılabilecek. Ancak bu görevlilerin eylemlerini kin, garez, hatır, baskı veya telkinle yaptığı kanaati oluşursa idarenin ödediği tazminat görevliye rücu edilebilecek.

Turizm tesisleri yapmak üzere kamu arazisi tahsis edilen  işletmecilerden 2016'da alınması gereken kira, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile izinsiz kullandıkları Hazine taşınmazlarının ecrimisillerin ödeme süreleri bir yıl ertelenecek.

Düzenlemeye göre, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan iş  yerlerinin iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünün süresi 1 Temmuz 2017'ye uzatılacak.