İllere göre işsizlik riski

Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Tatlıdil ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde (İŞKUR) görev yapan Barış Özgürlük, ''çok kriterli karar verme yöntemi'' kullanarak, 81 ilin işgücü piyasası açısından risk oranlarını hesapladı.

11 Ocak 2010 Pazartesi, 09:10
Abone Ol google-news

''İşgücü Piyasasında İllerin İşsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarşi Süreci ile Belirlenmesi'' başlıklı araştırmada, Ocak 2008-Ocak 2009 dönemi İşkur ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri esas alındı.

Risk oranı tespitinde, uzun süreli işsizlik, gençlerde işsizlik, düşük eğitimli işsizlik ve tazminat başvuruları kullanıldı. Bu değişkenlerin riske etkisi sırasıyla yüzde 49, yüzde 27, yüzde 15 ve yüzde 9 olarak kabul edildi.

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Prof. Dr. Tatlıdil, ''Önem dereceleri tamamıyla bizim kendi değer yargılarımızla verilen önemdir. Burada çok kriterli karar vermeyle, subjektif bir takım düşüncelerle hareket ediyoruz. Başka biri tam tersini yapabilir'' dedi.

Soru üzerine, bu konuda ulusal ve uluslararası çalışmalarda paralel bir derecelendirmenin esas alındığını, ancak yurtdışındaki çalışmalarda işyeri sayıları gibi farklı değişkenlerin de dahil edildiğini, Türkiye'de bu veriler sağlıklı olmadığı için araştırmada kullanmadıklarını söyledi.
Çalışmada teknik bir hata bulunmadığını belirten Tatlıdil, ortaya çıkan verilerin sağlıklı olup olmamasının, İşkur verilerinin sağlıklı olup olmadığına bağlı bulunduğunun altını çizdi.


En yüksek riskli Bartın, en az riskli İstanbul

Araştırmaya göre, ''analitik hiyerarşi süreciyle'' yapılan sıralamada, Bartın en yüksek riskli il olarak belirlendi. Bartın'ı, Kastamonu, Muş, Kütahya, Çankırı, Sıvas, Artvin, Şanlıurfa izledi.
En az riskli illerin başında ise İstanbul geldi. Sırasıyla Bilecik, Edirne, Antalya, İzmir, Iğdır, Denizli, Ankara en düşük işsizlik riskine sahip iller oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki iller listenin ortalarında yer aldı. Prof. Dr, Tatlıdil, buna ilişkin, ''Sebebi şu? Buralarda zaten iş bulma umudu olmadığı için, dikkat çekmemiş. Mesela Siirt'teki bir işsiz, iş aramak için Siirt'teki İşkur şubesine gitmiyor, umudu yok, Ankara, İstanbul, İzmir'deki İşkur bürolarına başvuruyor ya da hiç başvurmuyor'' diye konuştu.

Tatlıdil, genel olarak tabloyu yorumlarken de Bartın, Kastamonu, Muş gibi illerde imalat yapan küçük işletmelerin yoğun yer aldığını, krizin en fazla bu kesimi etkilediğini söyledi. Orta ve büyük ölçekli işletmelerin, işletme sermayeleri sayesinde ayakta kalabildiğini, ancak küçük işletmelerin kriz sürecine fazla dayanamadığını kaydetti.

Riskin düşük hesaplandığı İstanbul, Bilecik, Edirne ve Antalya'da da imalat sanayinin yanında hizmet ve tarım sektörlerinin de canlı olduğunu ifade ederek, imalat sanayinin krizden etkilendiğini, diğer iki sektörün bu noktada önem taşıdığını söyledi.