IMF görüşmelerinde sona doğru

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan görüşmeler, ağırlıklı olarak IMF'nin Ankara'daki Daimi Temsilciliği aracılığıyla yürütülüyor.

18 Ocak 2010 Pazartesi, 09:30
Abone Ol google-news

Türkiye-IMF oplantıları, ekonomi yönetiminden üst düzey bürokratlarla, IMF'nin Ankara Ofisi'ne geçtiğimiz günlerde gelen bazı uzmanların da katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu arada, IMF'nin Ankara Ofisi'nin yanı sıra IMF'nin Washington Genel Merkezindeki Türkiye temsilciliği uzmanları da, yürütülen teknik çalışmalara katılıyor. Ancak, müzakerelerin ''dar bir kadro'' ile yürütüldüğü vurgulanıyor.

IMF ile yapılacak 2 yıllık ya da 18 aylık bir Stand-by anlaşması, ''Önden Yüklemeli'' bir program olacağı için, alınacak kredinin önemli bir kısmı kısa sürede kullandırılabilecek.
Türkiye'nin IMF'den sağlayacağı ilave kaynak, Türkiye'nin büyüme hızını da olumlu yönde etkileyecek. Genel olarak risk primini de bir miktar daha aşağıya çekecek.
 

Orta vadeli hedeflere uyumlu

Türkiye'nin, Orta Vadeli Hedefleri ve mali disiplini bozmadan, ancak yatırımları da kısmadan yürütülecek bir program üzerinde durduğu, Fon'un da bunu kabul ettiği vurgulanıyor.
En son alınan mali önlemlerin de, emekli maaşları ve diğer harcamaların bütçe disiplini içinde gerçekleştirileceğinin birer kanıtı olarak IMF'ye sunulduğu ifade ediliyor.

Görüşmelerde Türkiye'nin, kamu finansman açığı ve bütçe disiplininin de AB'nin Maastricht kriterlerine fazlasıyla uyduğu belirtilirken, ekonomik büyümeyi sağlayacak teşvik ve yatırımların, küresel finansal krizin üstesinden gelinmesi için önemli, gerekli bir unsur olduğu üzerinde duruluyor.

Görüşmelerin nihai bir aşamaya geldiği, IMF'den gelecek daha üst düzey bir heyet ile görüşmelerin Ankara'da devam ettirileceği, ancak IMF Türkiye Masası Şefi Rachel Van Elkan'ın çağrılacağı aşamanın, müzakerelerin son aşaması olacağı kaydediliyor.
Müzakerelerin son aşamasının ardından, Türkiye tarafından hazırlanacak olan Niyet Mektubu, İcra Direktörlerine onay için gönderilebilecek.
 

Niyet mektubu

Ülkelerin dış ödemelerini dengelemek ve sürdürülebilir ekonomik büyüme koşullarını sağlamak için sürdürülebilir büyüme ile parasal ve finansal istikrarı tesis etmeye yönelik bir dizi hedef ve politikaları içeren, üye ülke hükümetleri tarafından IMF Başkanı'na hitaben yazılan mektuplar, ''Niyet Mektubu'' olarak tanımlanıyor.

Niyet Mektupları, bir anlaşma metni ya da müeyyideler içeren bir sözleşme niteliğinde olmuyor. Bu nedenle de, ülkeleri hukuki yükümlülük altına sokmuyor.

Niyet Mektupları, hükümetlerin izleyeceği politikaları IMF ile ilişkileri yürütmekten sorumlu yetkililer (genellikle bir Bakan ve Merkez Bankası Başkanı) aracılığıyla IMF İcra Direktörleri Kurulu'na ilettiği metinler olurken, bu metindeki takvime bağlanmış olan politikalar İcra Kurulunca değerlendirilerek, IMF'nin mali desteği, dolayısıyla verilecek kredi konusunda nihai karar netleştiriliyor.