İptal istemi idare mahkemesine gönderildi

Danıştay, 27 Mart 2011'de yapılan Yükseköğretim Geçiş Sınavı'nın (YGS) iptali istemiyle açılan davada, görevsizlik kararı vererek, dosyayı Ankara İdare Mahkemesine gönderdi. Danıştay 8. Dairesinin görevsizlik kararında, ''söz konusu sınavın düzenleyici işlem niteliğinde olmadığı'' belirtildi. Üniversitelerden YGS uygulamasına ilişkin görüşler bildirildi. Öğrenci protestoları sürüyor.

11 Nisan 2011 Pazartesi, 12:31
Abone Ol google-news

''YGS'de şifreleme yapıldığı'' iddiaları üzerine 27 Mart 2011'de yapılan YGS'nin iptali istemiyle Danıştay'a dava açılmıştı. Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi kararında, 2576 sayılı yasaya göre idare mahkemelerinin hangi davalara bakacağının öngörüldüğüne işaret edilerek, 4575 sayılı yasada da bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlerin, Danıştay'da görüleceğinin kurala bağlandığı ifade edildi.

2577 sayılı yasada ise göreve ilişkin kurallar saklı kalmak koşuluyla, bu yasada veya özel yasalarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması durumunda, yetkili idare mahkemesinin, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan mercinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi olduğunun belirtildiği kararda, şunlar kaydedildi:

''Dosyanın İncelenmesinden, 27 Mart 2011 günü yapılan YGS'nin dava konusu edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, 2575 sayılı Yasanın 24/c maddesi kapsamında düzenleyici işlem niteliğinde olmayan dava konusu işleme ilişkin uyuşmazlığın görüm ve çözümü görevinin, işlemi tesis eden Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin bulunduğu yer idare mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemelerine ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır.''

Daire bu gerekçelerle, oybirliğiyle davayı görev yönünden reddederek, dosyayı Ankara İdare Mahkemesine gönderdi.

 

YGS uygulamasına ilişkin görüşler

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ersan Akyıldız, ÖSYM için kişiye özel sınav sistemi oluşturmanın mümkün olduğunu belirtti.

Akyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, YGS ile ilgili basındaki pekçok yazıda, şahsına atıfta bulunularak açıklamalar yapıldığını belirtti.

Bunların birçoğunun kendi söylemleriyle ilgisi bulunmadığını ifade eden Akyıldız, ayrıca ''Bu sınav iptal edilmelidir'' cümlesini hiç kullanmadığını vurguladı.

ÖSYM'nin kişiye özel, herkese ayrı bir sınav kağıdı vererek yapılan sınav sisteminin, kriptografi bilim dalında blok şifre sistemleri tasarım alanına girdiğini kaydeden Akyıldız, böyle güvenilir bir tasarım yapmanın ciddi bir uzmanlık işi olduğuna işaret etti. ÖSYM için kişiye özel sınav sistemi oluşturmanın mümkün olduğunu belirten Akyıldız, bunu yapabilecek bilgi birikiminin de Türkiye'de mevcut olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü de yazılı açıklamayla, YGS uygulamasına ilişkin görüş bildirdi.

Açıklamada, her adaya bir kitapçık uygulamasının akademik açıdan kabulünün mümkün olmadığı belirtilerek, bu uygulamanın bazı adayların lehine, bazılarının da aleyhine sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

Şifre tartışmalarının çıktığı tarihte, ÖSYM'nin web sayfasında yer alan ''YGS 2011''de kullanılan testler ve cevap anahtarlarının, söz konusu şifre çerçevesinde, bölüm öğretim üyeleri tarafından incelendiği kaydedilen açıklamada, inceleme sonucunda, özellikle Temel Matematik Testi'nde yer alan sorularda, soru kökünü ve seçenekleri hiç okumadan belirtilen şifre uygulanarak 40 sorudan 30'un üzerindeki soru için hemen doğru cevaba gidebildiğinin gözlendiği belirtildi.

Açıklamada, büyük bir psikolojik yük altında sınavlara hazırlanarak katılan öğrencilerin ve velilerin lehine olacak ve kuşkuları giderecek en uygun çözümün sınavın iptali ve bu yıla özgü olmak üzere birinci ve ikinci aşama sınavların birarada yapılması olduğu savunuldu.

 

Öğrenci protestoları sürüyor

Ankara'da, bir sosyal paylaşım sitesinden iletişim kurarak bir araya gelen öğrenciler, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) soru kitapçığında şifreleme yapıldığı gerekçesiyle protesto eylemi yaptı.

Ellerinde istemlerini dile getiren dövizlerle, Sakarya Meydanında toplanan öğrenciler, ''Emek hırsızı ÖSYM'' yazılı pankart açtı.

Alkış ve ıslıklarla, Hükümet ve ÖSYM aleyhine sloganlar atan grup adına yapılan açıklamada, tüm öğrencileri ilgilendiren ''şifre skandalının'' öğrencilerin canını yaktığı kaydedildi.

ÖSYM'nin şifre konusunda yaptığı açıklamaların çelişkili olduğu, öğrencileri tatmin edeci bir açıklamanın yapılmadığı ifade edilen açıklamada, ''Bizlere hala tatmin edici bir açıklama yapmayan ÖSYM başkanının gerekeni yapmasını ve istifasını verip içimizi rahatlatmasını istiyoruz. Atatürk'ün, ülkemizi emanet ettiği biz gençleri aptal yerine koymaya çalışanlara, her zaman gereken cevabı vermeye devam edeceğiz'' denildi.

Açıklamanın ardından dağılmayarak oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis aracından ''dağılmaları'' yönünde uyarıda bulunuldu.

Bir süre daha slogan atan grup, daha sonra dağıldı.