İşçiler referandumda neden hayır demeli? Kani Beko 16 maddede açıkladı

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 16 Nisan’da yapılacak referandumla, "tek imzalı kararnamelere dayalı bir yönetim" hedeflendiğini belirterek, “DİSK’in görevi böyle bir anayasa dayatmasına hayır demektir” dedi.

23 Şubat 2017 Perşembe, 15:32
Abone Ol google-news

Kani Beko, yaptığı açıklamada, DİSK olarak 16 Nisan'daki referandumda "Hayır" diyeceklerini daha önceden duyurduklarını, nedenlerini de anlattıklarını anısmattı.

Anayasa değişikliği ile "yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek elde" toplanacağını, böylelikle tek adam iktidarıyla Türkiye’nin tek imzalı kararnamelerle yönetileceğini, meclisin etkisizleştirileceğini, atanmış memurların Bakan yapılacağını söyleyen Beko, “Kuvvetler ayrılığının biteceği Türkiye Cumhuriyeti devletini tek adam iktidarına teslim edileceği bir Anayasaya hayır demek DİSK'in görevidir" dedi.

Beko, "Bizlere nasıl bir anayasanın dayatıldığını, anayasa kabul edilmeden görüyoruz. Bu anayasanın ne vaat ettiği şimdiden görünüyor” diye ekledi.

Beko, DİSK’in kurulduğu günden beri laik-demokratik-sosyal bir hukuk devleti olarak Cumhuriyet'in geliştirilmesini istediğine dikkat çekerek, “Bu tehlikeli anayasa değişikliğini işçilere anlatmaya başladık" dedi ve ekledi:

"‘İşçilerin ve memleketin geleceği için hayır’ başlıklı bildirilerimiz ve afişlerimiz nerede işçi varsa oraya ulaşacak. Getirilmek istenen sistemin işçilere zararlı olduğunu işyerlerinde anlatacağız, işçi servislerinde anlatacağız, yemekhanelerde anlatacağız. Nerede işçi varsa orada işçileri 'hayır' demeye çağıracağız.”

Kani Beko, referandumda bir parti veya lideri tercih etmediklerini de belirterek, “işçilerin 16 Nisan referandumunda hayır demek için sebepleri"ni 16 başlık altında şöyle sıraladı:

1.Meclisin, yargının ve hükümetin yetkilerini tek bir kişide toplayacak bir sistem demokratik değildir. Demokrasi için hayır.

2. İşçilerin hakları tek bir kişinin kararına bırakılırsa, haklarımızı meydanlarda, mahkemelerde, TBMM'de, grevlerde savunmak ve kazanmak zorlaşacak. İşçilerin hakları için hayır.

3.Bu Anayasa dayatması toplumu kutuplaştıracak, halkı bölecek. Kardeşlik ve barış için hayır.

4.Halkın büyük bölümünün kabul etmediği veya içine sinmeyen bir anayasa istikrarsızlığı ve kaosu artırır. Kaos ve istikrarsızlık ekonomik kriz demektir, işçinin belinin bükülmesi demektir. İnsanca yaşamak için hayır.

5.Anayasa teklifi bir kişiye tek bir imzayla sendikaları kapatma, grevleri yasaklama, kıdem tazminatlarını kaldırma, toplu iş sözleşmelerini askıya alma, haklarını bile ödemeden istediğini işten atma yetkisi veriyor. Ekmeğimiz için hayır.

6.Kıdem tazminatını ve iş mahkemelerine başvuru hakkımızı ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler referandumdan sonra gündeme gelecek. Bu yasal düzenlemeler yeni Anayasanın verdiği yetkilerle Mecliste bile görüşülmeden, tek imzayla çıkarılabilir. Kazanılmış haklarımızı korumak için hayır.

7.Taşeron işçiler yıllardır her seçim öncesinde kadro vaadiyle oyalanıyor. Güvenceli iş hakkımız için hayır.

8.Anayasalar toplumsal sözleşmedir. Toplumun büyük çoğunluğu ücret gelirleriyle yaşarken, işçilerin haklarını içermeyen bir Anayasa kabul edilemez. İşçilerin taleplerinin de olduğu bir Anayasa için hayır.

9.İşsizlik hızla artarken milyonların iş bulmasını değil, tek bir kişinin "işini” dert edenlere hayır diyelim.

10.Dünyada ücretler açısından en altlarda olmaya, çalışma saatleri açısından en tepede olmaya hayır diyelim.

11.Kıdem tazminatını kaldırma planlarına hayır diyelim.

12.15 yılda 17 bin işçinin çalışırken ölmesine hayır diyelim.

13. Kiralık işçilik adı verilen köle ticaretine ve taşeron köleliğine hayır diyelim.

14.Grev yasaklarına ve sendikalı olmanın önündeki engellere hayır diyelim.

15. Biz borçlanarak yaşarken, zorunlu BES dayatmasına hayır diyelim.

16. İşsizlik Fonunda biriken ve işsizlere ödenmeyen paraların, yani işçilerin parasının 'teşvik' ve 'Varlık Fonu' adı altında patronlara peşkeş çekilmesine hayır diyelim.