İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı Mart'ta geçen yılın aynı dönemine göre 2.1 puan gerileyerek yüzde 13.7 oldu.

15 Haziran 2010 Salı, 07:04
Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Mart Dönemi Sonuçlarını (Şubat, Mart, Nisan 2010)'' açıkladı.

Buna göre, Mart ayında, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus, bir önceki yılın aynı ayına göre 806 bin kişilik artışla, 71 milyon 105 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 861 bin kişi artarak, 52 milyon 287 bin kişiye ulaştı.

Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 593 bin kişi artarak 21 milyon 741 bin kişiye yükseldi. Tarım sektöründe çalışan sayısı 636 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı da 957 bin kişi arttı.

Mart'ta istihdam edilenlerin yüzde 23,9'u tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 50,5'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.


Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,6

Türkiye genelinde işsiz sayısı da 2009 yılının aynı ayına göre 338 bin kişi azalarak, 3 milyon 438 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 2,1 puanlık azalışla yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mart'ta kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,4 puanlık azalışla yüzde 15,6, kırsal yerlerde ise 1,3 puanlık azalışla yüzde 9,7 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,6 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayında söz konusu oran yüzde 27,5 düzeyindeydi.


Kayıt dışı istihdam yüzde 42,1'e yükseldi

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı da bir önceki yılın aynı ayına göre 0,8 puanlık artışla yüzde 42,1 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 84,5'den yüzde 85,1'e yükseldi, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 28,7'den yüzde 28,5'e geriledi.


İşgücüne katılma oranı yüzde 48,2 oldu

Mart'ta, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı ayına göre, 1,7 puanlık artışla yüzde 48,2 olarak gerçekleşti.

Erkeklerde işgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık artışla yüzde 70,3, kadınlarda ise 2,4 puanlık artışla yüzde 26,8 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 16,9'unu 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu.

Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı, erkekler için yüzde 68,4, kadınlar için yüzde 22,6 oldu. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 84,4 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 71,8 olarak hesaplandı.


İşsizlik kentte yüzde 15,6, kırda yüzde 9,7 oldu

Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,4 puanlık azalışla yüzde 15,6, kırsal yerlerde ise 1,3 puanlık azalışla yüzde 9,7 oldu.

Söz konusu dönemde, iş arayanlara bakıldığında, işsizlerin yüzde 31,7'si eş dost vasıtasıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 90,8'i (3 milyon 120 bin kişi) daha önce bir işte çalıştı.

Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 46,1'i hizmetler, yüzde 22,9'u sanayi, yüzde 19,4'ü inşaat, yüzde 9,1'i tarım sektöründe çalıştı, yüzde 2,5'i ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı.
İşsizlerin yüzde 31,5'i çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 19'u işten çıkarılanlar, yüzde 15,7'si kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8,2'si işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 7,7'si ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 7,5'i öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 10,4'ünü ise diğer nedenler oluşturdu.


İşgücü dışında olanların yüzde 50,3'ü daha önce bir işte çalıştı

Mart 2010 döneminde işgücü dışında olanların yüzde 50,3'ü daha önce bir işte çalıştı. Mart'ta işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların yüzde 19,8'i tarım, yüzde 11,3'ü sanayi, yüzde 3,2'si inşaat, yüzde 19,5'i hizmetler sektöründe çalışmış, yüzde 46,2'si ise 8 yıldan önce işten ayrıldı.

Söz konusu dönemde, 1 milyon 704 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 7,8 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 32'si 25-34 yaş grubunda yer aldı.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 21,9'u sanayi, yüzde 37,2'si hizmetler, yüzde 23,9'u inşaat sektöründe, yüzde 17'si ise tarım sektöründe işe başladı.
Mevcut işsizlerin yüzde 10,5'ini (360 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.