"İstabul'un havası Londra'dan temiz"

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, ''Şu anda İstanbul'un havası Londra, Paris ve New York'tan daha temiz...'' dedi.

11 Mart 2011 Cuma, 12:19
Abone Ol google-news

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, ''AB ve İklim Değişikliği Müzakereleri Sürecinde Sanayinin Çevre ile İlgili Sorunları ve Çözüm Arayışları'' gündemi ile düzenlenen ''1. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı''nda, yaşanan son küresel ekonomik krizin aşılmasında sanayicinin büyük rolü olduğunu anımsatarak, sanayicileri takdir ettiğini söyledi.

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın, şu anda Türkiye'nin en büyük yatırımlarını yapan kurumlardan biri olduğunu, çevre konusuna verdikleri önemi anlatan Bakan Eroğlu, hava kirliliği konusunda önemli aşamalar kaydedildiğini, 116 noktada otomatik ölçüm yapıldığını, şu anda İstanbul'un havasının Londra, Paris ve New York'tan daha temiz olduğunu, hava kalitesinin her yerde standartları aşmayacak düzeye geldiğini söyledi.

Atık su arıtma tesisleri konusunda da büyük mesafe kat edildiğini, atıkları kaynağından toplamaya önem verdiklerini, katı atık bertaraf tesisleri konusunu da önemsediklerini vurgulayan Eroğlu, bu konuda da önemli yol alındığını, ilgili eylem planları bulunduğunu, bertaraf tesisi sayısını artıracaklarını söyledi.

Çevre konusunda Türkiye'nin önemli çalışmalar yaptığını ve yol aldığını söyleyen Eroğlu, ''Ancak iyinin de iyisi var. Bizim çevreye yaptığımız her yatırım, sağlık harcamalarında çok önemli tasarruf getiriyor. 1 liralık çevre yatırımı sağlıkta hastane ilaç masraflarında 10 liralık tasarruf sağlıyor. Çevre yatırımlarını mutlak suretle halkın sağlığı için yapmamız gerekiyor'' diye konuştu.

Küresel iklim değişikliği konusundaki çalışmalar hakkında da bilgi veren ve Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne taraf olma sürecini anlatan Eroğlu, Türkiye'nin burada çok fazla mesuliyet yüklenmediğine dikkati çekerek, ''Böyle bir süreçteki emisyon oranımızla kalkıp büyük yükümlülük almamız mümkün değil, bana göre adaletsiz. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin önünün kesilmemesi gerekir'' dedi.

Türkiye'nin önemli işler başardığını, Yenilenebilir Enerji Kanunu'nun çıktığını, ülkenin orman varlıklarının hem alan hem de odun serveti olarak arttığını, önümüzdeki yıl iklim ve çevre konusunda Güney Afrika'da yapılacak toplantıda Türkiye'nin elinin daha sağlam olduğunu belirten Eroğlu, Türkiye'nin emisyonlarını artık alışılagelmiş bir şekilde artırmayacağını, atık bertaraf tesislerinin sayısının artırılacağını, ormanların çoğaltılacağını dile getirdi.

Eroğlu, önümüzdeki yıl İSO gibi kurumlarla birlikte bir strateji belirleyerek Güney Afrika'ya gitmek, süreci iş dünyası ile birlikte yönetmek istediklerini söyledi.
AB müzakereleri kapsamındaki çevre faslı konusunda da bilgi veren Eroğlu, bunun zor bir fasıl olduğunun altını çizerek, gerekli yatırımların büyük bölümünün devlet, bir kısmının ise özel sektör tarafından yapılacağını belirtti.

Özel sektör temsilcilerine, birlikte çalışma konusunda seslenen Eroğlu, ''Sizin üzerinize takoz olmak istemiyoruz. Bizim vazifemiz sizin önünüzü açmaktır. Biz sizlerle birlikte denetim yapmaya da varız'' dedi.

Kendisinden önce söz alan İSO üyelerinin sorularını da yanıtlayan Eroğlu, atık bertaraf tesisi İZAYDAŞ'ın çalışmalarının yeterli olmadığını hatırlatarak, 6-7 bölgede daha bu tür tesislere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Daha önce bu konuda TOBB'a çağrıda bulunduğunu hatırlatan Eroğlu, ''Kusura bakmayın bu konuda adım attık, koştuk ama yeterli karşılığı göremedik. Biz teşvik edeceğiz ama sanayicilerimizden, işbirliği yapmalarını istiyoruz'' dedi.

Japonya'daki felaket

Konuşmasının ardından gazetecilerin Japonya'daki depreme ilişkin sorusunu yanıtlayan Eroğlu, ''İbretle takip etmek gerekir. Depreme hazırlıklı olmamız lazım. Ben de 1999 depreminde enerji, altyapı, kanalizasyon, içme suyu grubunun başkanıydım. O depremde neler çektiğimizi çok iyi bilirim. Ama inşallah bundan böyle çok hazırlıklı olmamız lazım. Yapı stokunun gözden geçirilmesi gerekir. Yapıları çok iyi denetlememiz lazım. Zaten daha dün Bayındırlık ve İskan Bakanımızla görüştük bu konuda çok ciddi bir denetim mekanizması geliyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda çok hassas olması lazım. Ben böyle felaketlerle karşı karşıya kalmamamızı diliyorum. Ama herkese de önemli görevler düşüyor'' diye konuştu.