"İstanbul'da kaç kaçak bina var?"

CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'daki kaçak bina sayısını sordu.

12 Eylül 2009 Cumartesi, 09:19
Abone Ol google-news

CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, Trakya ve İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde, altyapı eksiklikleri ve gerekli önlemlerin zamanında alınmaması nedeniyle 31 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak şöyle dedi:

"Yaşanılan bu afet, Sayın Başbakan tarafından 'izahı adeta mümkün olmayan büyük felâket' olarak tanımlansa da meydana gelen doğa olayının afete ve felâkete dönüşmesinin temel nedeni ve sorumlusu merkezi ve yerel yönetimlerin zamanında gerekli önlemleri almaması ve izlediği yanlış politikalardır. Son dönemde ard arda yaşadığımız Batman, Bartın, Hatay, Giresun, Doğu Karadeniz Bölgesi, Trakya ve İstanbul sel felaketlerinin tümü dere yatakları, su havzaları, düz ova ve tarımsal alanlar ile kıyı bölgelerinde olmuştur. Oysa bu alanlar planlama ilkeleri açısından kentsel gelişmeye açılmaması gereken yerlerdir. İstanbul'un anayasası olan 1/100.000 ölçekli planın, bütün bu alanlardaki yapılaşmaları engellemesi gerekirken, var olanı da meşrulaştırmakta ve TOKİ eliyle de ekolojik açıdan sakıncalı bütün alanlar yapılaşmaya açılmaktadır. Yaşadığımız İstanbul felaketi, bu genel yaklaşımın ve ihmallerin bir sonucudur"

Ayhan, Başbakan Erdoğan'a şu soruları yöneltti:

"Doğal afetlerin yol açtığı can ve mal kayıpları ülkemizin kaderi olmaya devam mı edecektir? Yoksa başta kentleşme ve imar olmak üzere köklü ve kalıcı önlemler alınacak mıdır? İstanbul'da kaçak bina sayısı nedir? AKP'li Belediyeler döneminde bu konuda alınan somut önlem ve yapılan çalışmalar nelerdir? AKP'li belediyelerin sık sık yapılan imar değişiklikleri ile kendine yakın çevrelere rant sağlandığı konusundaki haberler basınımızda sürekli olarak yer almaktadır. Hükümetleriniz döneminde bu konuda kaç belediye başkanı ya da bürokratı hakkında soruşturma açılmıştır? 31 yurttaşımızın canını kaybetmesinin sorumlusu kimdir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? İstanbul'un doğal afetlere yenik düşmesinin başlıca nedeni olarak, bu kentimizi, son 15 yıldır aynı zihniyetin yönetmesinden ve uygulanan yanlış politikalardan kaynaklandığı iddiaları doğru mudur? Yaşanan son afette ortaya çıkan utanç tablosu, ülkemizin en büyük kenti olan İstanbul'da, lale devrini anımsatan ve sadece kentin fiziksel görünümü ön planda tutan çalışmaların önemsendiği; bunun yanında altyapı, ulaşım, imar gibi önemli yatırımların ihmal edildiği iddialarını doğrulamıyor mu?"