İşte kapatılan 45 gazete, 16 televizyon, 16 dergi, 3 haber ajansı ve 23 radyonun ismi

16 televizyon, 3 haber ajansı, 23 radyo, 45 gazete ve 15 dergi kapatıldı.

Yayınlanma: 27.07.2016 - 21:40
Abone Ol google-news

<video:575515>

OHAL kararının alınmasının ardından hükümet, ikinci kanun hükmünde kararnameyi yayımladı. Bu kapsamda aralarında Bugün, Meydan, Özgür Düşünce, Taraf, Yarına Bakış, Zaman’ın da olduğu 45 gazete, aralarında Bugün, Can Erzincan, Samanyolu’nun da olduğu 16 Televizyon kanalı; Nokta, Sızıntı, Aksiyon’un da olduğu 15 dergi, Cihan Haber Ajansı’nın da olduğu 3 ajans; 23 radyo ve 29 yayınevi kapatıldı.

Zaman gazetesinin eski ekibine operasyon

KHK kapsamında cumhuriyet savcıları, “yakalama, askeri alanlarda arama ve el koyma, dinleme, şüpheliyi avukatla görüştürmeme, avukatlara dosya sınırı koyma, avukatlık bürolarında arama” gibi çok geniş yetkilere sahip olacak. İkinci Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 2. Kanun Hükümünde Kararname dün gece Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeler şöyle:

Kayyımdan sonra kapatma: KHK ile cemaate aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olduğu iddiası ile 16 televizyon, 3 haber ajansı, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi ve 29 yayınevi kapatıldı. Kapatılanlar arasında daha önce kayyımın yönettiği Kanaltürk, Bugün TV, Zaman Gazetesi, Cihan Haber Ajansı, Samanyou ve Samanyolu Haber gibi kurumların olması dikkat çekti.

Mallarına el konulacak: Kapatılan gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları ile özel radyo ve televizyonların taşınırları ve mal varlıkları, alacakları, Hazineye bedelsiz olarak devredildi. Kararnamede yer almayan gazete, radyo, televizyon, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları da komisyonun teklifi ve bakanın onayı ile kapatılabilecek.

Savcı yakalatabilecek: TCK’- da tanımlanan “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar”, “Millî Savunmaya Karşı Suçlar” ve “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk” suçları ile ilgili olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından yakalama emri düzenlenebilecek.

Geniş suç tanımı: OHAL kapsamında yapılacak soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde ilk KHK’da olduğu gibi ikinci KHK’da da suç tanımı geniş tutuldu. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, düşmanla işbirliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, düşman devlete maddi ve mali yardım, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, açıklama, siyasal ve askeri casusluk, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslararası casusluk, yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini, açıklanması gibi suçlar OHAL KHK’sı kapsamında sıralandı.

Yurtdışına bulunana kaçak denecek: Yurtiçinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan şüpheliye “kaçak” denecek.

Tutukluluğa itiraz: Tutukluluk kararına itiraz edilen sulh ceza hakimliği veya mahkeme itirazı yerinde görürse kendliğinden kararı düzeltecek. Yerinde görmezse itirazı incelemeye yetkili mahkemeye gönderecek. Tahliye talepleri en geç 30’ar günlük sürelerle dosya üzerinden karara bağlanacak. Askeri alanlarda arama: Askeri mahallerde hakim kararı, gecikmesinde sakınca bulunuyorsa savcının yazılı emri ile, savcının katılımı olmadan da arama ve el koyma yapılabilecek. Belgelere de inceleme: Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge ve kağıtları adli kolluk tarafından incelenebilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde konutta, işyerinde savcının emri ile arama yapılabilecek.

Savcıya Avukatlık bürolarına bile baskın yetkisi

Hâkim kararı olmaksızın el koyma işlemi yapılabilecek. El koyma işlemi, beş gün içinde hakimin onayına sunulabilecek. Hakim, elkoymaya ilişkin kararını 10 gün içinde açıklayacak. Bilgisayarlarda ve bilgisayar programlarında arama, kopyalama ve el koyma işlemleri savcılık kararı ile yapılabilecek.

Avukatlık bürolarına arama ve el koyma: Avukatlık bürolarında hakim kararı ile, gecikmesinde sakınca bulunursa savcının yazılı emri ile arama ve el koyma yapılabilecek. El konulmasına karar verilen bir şey için avukat-müvekkil arasındaki mesleki ilişki itirazı yapılamayacak. Savcıdan dinleme kararı: İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine gecikmesinde sakınca bulunursa savcı tarafından karar verilebilecek.

Avukatlara dosya sınırı: Avukatların, müvekilleri ile ilgili dosa içeriğini inceleme ve belgelerden örnek alma yetkisi savcılıklarca kısıtlanabilecek. Avukat görüşü 5 gün engellenebilecek: Gözaltındaki şüphelinin avukatı ile görüşme hakkı savcı kararı ile beş gün süreyle kısıtlanabilir. Ancak bu sürede ifade alınmayacak.

MSB mahkeme kuracak: Milli Savunma Bakanlığı tarafından TSK görüşü alınmak koşulu ile askeri mahkeme kurabilecek.

Darbe bastırılmasında sorumsuzluk: Darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar ve görev alan, kişiler ile OHAL döneminde çıkarılan KHK’lar kahsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu olmayacak. KHK’lar kapsamında açılan davalara yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

İşte kapatılan yerlerin tam listesi


En Çok Okunan Haberler