Japonya Nükleer Bir Facia Yaşıyor

20 Mart 2011 Pazar, 07:09
Abone Ol google-news

Türkiye’de Atom Santralı Kurulmamalıdır! Japonya’daki depremin ardından yaşanan nükleer facia bu teknolojinin kotrol edilemediğini, güvenli olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin büyük ekonomik kaynaklarını bağlamak zorunda olacağı, teknolojik olarak ve hatta yakıt temini konusunda tamamen dış ülkelere bağımlı olacağı atom santrallarının kurulması kabul edilemez.

Üstelik nükleer kazanın gündemde olduğu bugünlerde Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ve AKP hükümetinin Türkiye’de atom santralı kurma konusunda diretmeleri, bu konudaki uyarılarla, halkın korkularıyla alay edercesine bir tavır içine girmeleri sorumsuzluktur. Nükleer tehlikeyi Aygaz tüpünün rizikolarıyla karşılaştırmak, halkla alay etmekten başka bir şey değildir.

Nükleer artık sorunu dünyanın hiçbir ülkesinde hâlâ çözülemedi.

Nükleer kirlenmeyi giderecek bir teknolojik çözüm henüz yok.

Nükleer kirlenmenin etkileri yüzyıllarca sürüyor.

Çernobil nükleer faciasından sonra santralın etrafında 60 km çapındaki bir alan yasak bölge ilan edildi. Temizleme çalışmaları belki ancak yüz yıl sonra başlayabilecek.

Türkiye tümüyle deprem bölgesinde bulunan bir ülke. Mali yükü ağır, teknolojisi güvensiz “atom santralları” kabul edilemez. Akkuyu ve Sinop atom santralı projeleri derhal durdurulmalıdır! Biz kendimize yaşanır bir dünya istiyoruz, çocuklarımıza, torunlarımıza yaşanır bir dünya bırakmak istiyoruz.

Çevrenin sorumsuzca kirletilmesine, doğanın sorumsuzca sömürülmesine, doğal kaynakların sorumsuzca tüketilmesine hayır! Dünyamız ve geleceğimiz bir avuç kişinin / tekelin kazanç hırsına kurban edilemez!