Kayyımla yönetilen belediyelerde amacı dışında kullanılan paralar, kayda alınmayan taşınmazlar, kanuna aykırı ihaleler... gibi birçok usulsüzlüklere rastlandı

Van Büyükşehir’de taşınmazlara ait hesaplarda 16 milyon 367 bin TL eksik görüldü. Batman Belediyesi’nde borç kaydedilen 46 milyon 654 bin liralık stokun aynı anda çıkışının yapıldığı saptandı. Sur Belediyesi, bazı işleri “doğal afetler” kapsamında göstererek kanuna aykırı biri 9 milyon 728 bin liralık olmak üzere dokuz ihale yaptı.

21 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00
Kayyımla yönetilen belediyelerde amacı dışında kullanılan paralar, kayda alınmayan taşınmazlar, kanuna aykırı ihaleler... gibi birçok usulsüzlüklere rastlandı
Abone Ol google-news

Sayıştay’ın Kamu İdareleri Denetim Raporu’nda, 2019 yılının çoğunda kayyımla yönetilen birçok belediyede onlarca usulsüzlük tespitine yer verildi. Raporlarda kurumlara ait paraları ve taşınmazların amacı dışında kullanıldığı, bazı ihalelerin ‘doğal afetler’ kapsamında kanuna aykırı bir şekilde yapıldığı belirtilirken belediyelerin borç yüküne dikkat çekildi. Sayıştay’ın geçen yıl denetim raporunu açıkladığı ve aralarında Ağrı, Hakkâri ile Tunceli’nin de bulunduğu birçok belediyenin bu yıl raporunu yayımlamaması ise dikkat çekti.

16 MİLYON EKSİK

Van Büyükşehir Belediyesi’nin diğer kamu idarelerine tahsis ettiği taşınmazlar ile diğer kamu idarelerince belediyeye tahsis edilen taşınmazların bazılarının muhasebe kayıtlarına alınmadığı için hesaplarda 16 milyon 367 bin TL’nin eksik olduğu ortaya çıktı. 539 bin 812 TL bedelle satın alınan malların belediye ile arasında herhangi bir sözleşme bulunmayan bir işletmenin deposuna konulduğu kaydedildi. 

Belediyeye ait 388 adet taşıt aracının zimmetlerinin belediye ile ilişiği kesilmiş olan 6 eski personel üzerinde devam ettiği ortaya çıktı. Belediyenin mevduat faiz geliri 55 bin 624 TL eksik muhasebeleştirildi. Belediyeye ait malların tamir ve bakımları için yapılan harcamanın yeni mal alınmış gibi taşınır işlem fişi düzenlendi. Mahkeme kararları sonucunda ilamlı ve kesinleşmiş ilamsız borçlara ilişkin toplam 21 milyon 721 bin TL anapara ve faiz ödenmesi de dikkat çekti.

BATMAN’DA KANUNSUZLUK

Batman Belediyesi’nin 80 milyon 250 bin 431 TL uzun dönem banka kredi borcu bulunduğunu belirten Sayıştay, belediye tarafından alınıp borç olarak kaydedilen 46 milyon 654 bin 425 TL değerindeki stokun aynı anda çıkışının yapıldığını tespit etti. Belediyeye ait 48 adet taşınmaz kanuna aykırı olarak pazarlık usulü ile kiraya verildi. Belediyenin tapuda kayıtlı olan bir kısım taşınmazının muhasebe kayıtlarına alınmadığı kaydedilirken belediyenin taşınmazlarının toplam değerinin müdürlüklerin verilerine göre 113 milyon 852 bin 831 TL farklı olduğu ortaya çıktı. 

Personel için ayrılması gereken kıdem tazminatı tutarı 44 milyon 632 bin 329 TL eksik ayrıldı. Belediye tarafından diğer kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazlar ile diğer kamu idarelerince belediyeye tahsis edilen taşınmazların bazılarının muhasebe kayıtlarına alınmadığı için hesaplarda 266 milyon 96 bin 482 TL’nin eksik olduğu kaydedildi.

OLMAYAN DOĞAL AFET

Diyarbakır Sur Belediyesi’nin bazı işleri ‘doğal afetler’ gibi ani ve beklenmeyen olaylar kapsamında pazarlık usulü ile kanuna aykırı bir şekilde biri 9 milyon 728 bin 398 TL bedeli olan toplam 9 ihale ile yaptığı ortaya çıktı. Belediyenin sosyal güvenlik ve vergi borçlarının ilgili hesapta 85 milyon 778 bin 25 TL eksik kaydedildiği tespit edildi. Doğrudan teminle yapılan mal ve hizmet alımlarında yasal limit 2 katından fazla aşıldı. 

Siirt Belediyesi’nde tahsil edilmeyen alacakların tahakkuk işlemlerinin muhasebeleştirilmemesi nedeniyle belediye alacakları 4 milyon 6 bin 963 TL eksik gösterildi. Bazı alacaklar için belediyenin vergi borcuna mahsuben kanuna aykırı şekilde tahsilat kaydı yapılarak belediyenin vergi borcu eksik gösterildi. 32 milyon 189 bin 890 TL faiz giderleri bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kira gelirlerinden 2 milyon 994 bin 578 TL’yi fazladan giderleştirdi.