Kazdağları Direnişi’nin yıl dönümünde valilikten engel

Çanakkale Valiliği, Kazdağları Direnişi’nin yıl dönümü öncesinde 31 Temmuz'a kadar eylem, gösteri ve yürüyüşlerin yasakladığını duyurdu

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 21:11
Kazdağları Direnişi’nin yıl dönümünde valilikten engel
Abone Ol google-news

Çanakkale Valiliği 31 temmuz 00.00’a kadar eylem, gösteri ve yürüyüşlerin yasakladığını duyurdu. Karar, binlerce ağacı kesen Kanadalı şirket Alamos Gold ve yerli ortağı Doğu Biga Madencilik'e karşı başlatılan Kazdağları Direnişi’nin yıl dönümü öncesinde alındı. Kazdağları Direnişi’nin yıldönümü kapsamında mücadele eden yurttaşlar ve çevre örgütleri yarın Çanakkale'de bir araya gelecekti.

Valilik yasak kararına gerekçe olarak ise koronavirüs salgınını ve 7 Temmuz günü Gelibolu Yarımadası’nda meydana gelen yangını gösterdi.

VALİLİĞİN YASAK AÇIKLAMASI

Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen ülkemizde de yaklaşık 222.402 vatandaşımızın hastalanmasına ve 5.545’ten fazlasının vefat etmesine sebep olan koronavirüs salgının il genelinde de son zamanlarda artış göstermesi, planlanan eylem/ etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı, ayrıca 07 Temmuz 2020 tarihinde Tarihi Gelibolu Yarımadasında çıkan orman yangınında 450 hektar ormanımızın tamamen yandığı, çıkan bu yangının anında müdahale edilmesine rağmen bu derece büyümesinin en önemli unsurunun sıcakların ve rüzgârların yoğun olmasından kaynaklandığı değerlendirildiğinden,

Anayasamızın 34. Maddesindeki; “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir” hükmü gereğince, 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddesi dikkate alınarak mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla ; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesinde; “Bölge Valisi, Vali veya Kaymakam, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık bir ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir.”

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nu 11. Maddesinin c fıkrasında; “İl sınırları içerisinde huzur ve güvenliği, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Vali gereken karar ve tedbirleri alır.” denilmektedir.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11 .Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Çanakkale il sınırları içerisinde (İl Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 25/07/2020 tarihi saat 00:01 ‘den 31/07/2020 tarihi saat 23:59’a kadar yedi (7) gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda Miting, Açık Yer Toplantıları, Gösteri Yürüyüşleri, Protesto Eylemi, Basın Açıklamaları, Stant Kurma, Bildiri Dağıtımı, Toplu Karşılama ve uğurlama etkinlikleri vb. türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin YASAKLANMASI hususunu,

Olurlarınıza arz ederim.