KESK üyesi kadınlar: KHK'lar gidecek biz kalacağız!

"KHK'lar Gidecek Biz Kalacağız" diyen KESK üyesi kamu emekçisi kadınlar Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği yaptı.

10 Mart 2018 Cumartesi, 19:01
Abone Ol google-news

KESK üyesi kamu emekçisi kadınlar Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği yaptı.  "KHK'lar Gidecek Biz Kalacağız" diyern kadınların basın açıklaması şöyle:

"Susmayacağız, Yılmayacağız, Onurumuzla Direnerek Mutlaka Geri Döneceğiz

Bizler işi, emeği ve alınteri için direnen kamu emekçileriyiz. Tam bir yıldır  ilmek emek emek bir direniş örüyonız. Alanlarda, sokaklarda her yerdeyiz. Bizi işten atanlara inat sesimizi daha Makarna ve halkığııza haklılığımızı anlatın direniyoruz. Çünkü biliyoruz ki ancaj direnenlerin tarihte yeri olacaktır. Ve kazanacaktır.

Bu yüzden direnıyoıuz. Çünkü bizler, sarayi rdıı fetva verenlerin iddia ettiği gibi terörist ya da vatan haini değil işıııe, emeğine, alınıerine sahip çıkan onurlu kamu emckçıleriyiz.

Herkesin nitelikli kamu hizmeti almasını savunan halka hizmet eden ve bu görevlere birlerinin lütfetmesiyle ya da torpille değil emeğiyle gelmiş emekçıleriz . Ne çaldık ne de kandırıldık. Başımız dik alnımız açık. Ve biliyoruz ki asıl suçlular saraylarda o fetvaları çıkaranlardır. Bizleri aç terbiye etmeye çalışanlardır. Onlarca insanın işinden olduğu için intihar etmesıne neden olanlardır. Bu ülkede yaşam şansı bulamak için kaçmak zorunda kalıp yollarda can verenlerin sorumluları yine mevcut iktidardır. Bundandır ki, OHAL ve KHK'ler ile haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen, işsiz bırakılan yüz binin üzerinde insanı ve ailelerini açlıkla terbiye etmeyi, sahip oldukları gücün
karşısında boyun eğdirmeyi hedefleyen iktidar bilmelidir ki asla AKP nin memuru olmayacak ve asla bovun eğmeyeceğiz. Hukukun en temel ilkelerini hiçe sayarak intıkam hırsıyla KHK listelerini oluşturanlar ve hazırlanmasına katkı sunanların peşini asla bırakmayacağız. Bizi bir kağıt parçasıyla işimizden atanlara tek cevabımız direnişimizdir. Ve işimizi geri alana kadar direnmeye devam edeceğiz. Gözaltına alıp kolumuzu bacağımızı knıp yerlerde sürükleseniz de ve hatta tutuklasanız da direnmekten vazgeçmeyeceğiz. Sonumuza, sonuncumuza kadar işimizi geri alana kadar bu meydanlarda olmaya devam edeceğız.

Darbecilerle mücadele adı altında baskıyı derinleştirip hukuksuzluğu kural haline getirenlere sesleniyorum düne kadar işbirliği içinde bulunduğunuz cemaatle mücadele adına haklarımızı yok saymamza ızin venueyeceğız, lşbirlıği içinde olduğunuz cemaatlere boyun eğmediğimiz gibi yeni alanlarınızı, yeni işbirlikçilerinize ve derinleşen kadrolaşma saldırınıza da boyun eğmeyeceğiz. OHAL’i kendine kalkan yaparak :mekçilere, demokratik haklara ve özgürlüklere saldıranlar tüm buni esabını erene dek mücadelemize her koşulda devam edeceğiz.

Gün umutsuzluk günü değil, ülkeyi OHAL Ve KHK relimiyle yönetmeye çalışan iktidıınn yaydığı karanlığa inat, aydınlığı ve uııııdu büyütmenin günüdür. Kamu emekçilerinin haklı mücadelesini Kanun Hükmünde Kmammkr ile teslim almayacaksınız. Sonuna kadareireııecek ve işimize mutlaka geri döneceğiz."