Kod ismiyle dinleme varsayımmış

Başbakanlık, MİT dinlemesiyle ilgili bilgi istemini reddetti.

27 Kasım 2013 Çarşamba, 04:59
Abone Ol google-news

Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK), MİT’in kod ve sahte adlarla dinleme yaptığına ilişkin işlemlerle ilgili bilgi istemini “varsayımsal” olduğu gerekçesiyle reddetti. Başvuruyu yapan CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, yaşananları “Her bakımdan vahim ve kaygı verici bir olay söz konusu” sözleriyle yorumladı. Kart, gazeteci ve yazarların sahte ve kod isimlerle dinlendiklerinin ortaya çıkması üzerine Başbakanlık’a başvurarak Bilgi Edinme Kanunu kapsamında kimi sorulara yanıt istedi. Kart başvurusunda “Bu eylemler, MİT Müsteşarı’nın bilgisi ve onayı dahilinde mi gerçekleşmiştir? Kimin ya da kimlerin talimatı ve onayı ile gerçekleşmiştir? Hem kanunsuz emir ve talimatları veren ve hem de bu talimatları uygulayanlar hakkında, başbakan olarak adli ve idari süreci resen neden işletmiyorsunuz” gibi sorulara yanıt istedi.

‘İstihbarat bilgisi verilmez’

Başbakan Tayyip Erdoğan adına yazılı yanıt veren Müsteşar Yardımcısı Ruhi Özbilgiç, Bilgi Edinme Yasası’nın 18. maddesindeki “Sivil ve askeri istihbarat  birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bu kanun kapsamı dışındadır” hükmünü anımsatarak yanıt veremeyeceklerini iletti. Aynı başvuruya Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanı Vekili Arif Şayık tarafından verilen yanıtta ise istenen bilgi ve belgenin halihazırda kurum kayıtlarında yer alıyor olması gerektiği belirtilerek “Bu doğrultuda bilgi edinme müracaatında yer alan taleplerin, başvuru sahibinde nitelenen varsayımsal şekli ile 4982 sayılı kanun kapsamında kabul edilebilecek bilgi veya belgelere yönelik bilgi edinme talepleri niteliğinde olmadığı ve mütalaa talebi niteliğinde bulunduğu değerlendirildiğinden 4982 sayılı kanunun 27. maddesinin ‘Tavsiye ve mütalaa talepleri bu kanun kapsamı dışındadır’ hükmü uyarınca karşılanmayacağı hususunu bilgilerinize arz ederim” denildi. Bunun üzerine Kart da, BEDK’ye itiraz etti. İtiraz başvurusunda Kart, “Başbakanlık keyfi ve sorumsuz bir şekilde ve tamamen karartma yapmak amacıyla birtakım soyut değerlendirmeler yaptıktan sonra olumsuz yönde işlem tesis etmiştir. Başbakanlık bünyesinde 2 ayrı birimin 2 ayrı gerekçeyle işlem tesis etmesi ve akabinde talebi reddetmesi başlı başına bir hukuka aykırılık sebebidir” değerlendirmesini yaptı. BEDK de “varsayımsal” olduğu ve verilen yanıtların yeterli olduğu gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

‘Her bakımdan kaygı verici’

Kart, devlet ve hükümet eliyle yaratılan bir skandalın söz konusu olduğuna işaret ederek “MİT, adı geçenlerin muhalif tavırlarından dolayı savcılık makamı ve mahkemeye karşı yalan beyanda bulunmuş, sahte belge üretmiştir. Her bakımdan vahim ve kaygı verici olan bir olay söz konusudur” yorumunu yaptı.