"Krizin panzehiri sosyal devletin inşasıdır"

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, ekonomik krizin panzehirinin sosyal devletin inşası ve bunun ilk adımlarından birisinin de asgari ücretin vergi dışı bırakılması olduğunu söyledi. Kumlu, gerekli tedbirlerin alınmaması halinde gelecek yıl krizin derinleşerek artacağını da belirtti.

20 Kasım 2008 Perşembe, 10:11
Abone Ol google-news

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası'nın (TEKSİF) Başkanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, dünyada başlayan ve giderek tüm sektörleri etkileyen ekonomik krizin Türkiye'ye de yansımaya başladığını ifade etti.

Türk-İş'in ''Krize Karşı Emek Masası''na gelen bilgilere dikkati çeken Kumlu, kriz nedeniyle 5 bin 817, doğal gaz ve elektrik zamlarının etkisiyle de 18 bin 281 olmak üzere son bir yılda toplam 24 bin 98 işçinin işini kaybettiğini açıkladı.

 

"Kriz, sosyal devlet politikalarından uzaklaşılmasının bedeli"

Kumlu, dünyada yaşanan krizin temel nedenini ''sosyal devlet politikalarından uzaklaşılmasının bedeli'' olarak gördüklerini belirterek, faturayı yoksul halka daha da yükleyerek krizin aşılamayacağını söyledi. Bunun yapılması halinde krizden çıkabilmenin tümüyle hayal olacağını ifade eden Kumlu, şöyle konuştu: ''Bu dönemde işsizleştirme sistem açısından bir intihardır. Krizden çıkışın yolunu işçileri işten çıkarmakta bulan işverenlerimiz büyük hata yapmaktadır. Dönem, işsizleştirme değil, istihdamı geliştirme dönemidir. Bu nedenle İş Kanunu'nun iş güvencesine ilişkin yetersiz kalan hükümleri derhal gözden geçirilmeli, 'çalışılan süre, iş yerindeki işçi' gibi sınırlamalar işçi lehine genişletilmelidir. Kriz, sosyal devletin tahribi sonucu ortaya çıkmıştır, çözüm de sosyal devletin yeniden ve daha güçlü olarak uygulanmasındadır. Şu bilinmelidir ki sosyal devleti güçlendirecek her adım, kriz için panzehir niteliğinde olacaktır. Yapılması gereken satın alma potansiyeli en yaygın kesimi oluşturan işçilerin, memurların, emeklilerin, çiftçilerin yani dar gelirli halkın yaşam koşullarını iyileştirmek, alım güçlerini artırmak dolayısıyla iç talebin artırılmasını sağlamaktır.''

Krize karşı atılacak adımların başında asgari ücretle ilgili düzenlemelerin geldiğini ifade eden Kumlu, ''Asgari ücret 1 ocak 2009 itibariyle yenilenecektir. Bu yenilenme bir fırsat olarak görülmeli, krizin aşılabilmesi için asgari ücret 4 kişilik bir ailenin geçimini sağlayabilecek şekilde tüm ülke için tek rakam olarak belirlenmeli ve her şeyden önce vergi dışı bırakılmalıdır'' dedi.

 

Öneriler

Kumlu, Türk-İş'in krize karşı alınabilecek diğer önerilerini şöyle sıraladı:

Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalıdır. Kayıt içinde dönen bir ekonomi, krizin aşılabilmesinde önemli bir yer tutacaktır. Kriz, işten işçi çıkarmak, kemer sıkmakla aşılamaz, aksine derinleşir. Krizden çıkış insanlara harcayabilecekleri kadar gelir sağlamaktan geçmektedir.

İşsizlik sigortasının amacı dışında kullanılması bir yana, bu fondan yararlandırılma süresi ve miktarı artırılmalıdır.

Özelleştirme uygulamaları derhal durdurulmalıdır.

Özel sektörü desteklerken, istihdamı genişletecek projelere öncelik vermelidir. Kamu kurum kuruluşlarının personel ihtiyacını bekletmeden gidermeli, emekli olanlar yerine derhal yeni personel istihdam edilmelidir.

İşverenler, esnaf ve sanatkarlar kredi faizlerinin düşürülmesini, borçlarının ve faizlerin yeniden yapılandırılmasını istemektedir. Bu talep karşılanmalıdır. Ama bu kesimleri harcamaları ile besleyen çalışanların tüketici kredileri ve borçları için onları rahatlatacak düzenlemeler de yapılmalıdır.

Şu ana kadar çalışan işçilerin dışında ek istihdam yaratan işletmelerin sigorta primlerinin en az bir yıl için kamu tarafından üstlenilmesi halinde işsizlik sorununa karşı önemli bir adım atılmış olacaktır.

Doğal gaz zammı geri alınmalı elektrik ve doğal gaza yeni zam yapılmamalıdır.

Devletin vatandaşına sahip çıkması ve sosyal devlet anlayışının yeni koşullar dikkate alınarak yeniden oluşturulmasıyla güven duygusunun yayılacağını ve krizin yıkıcı etkisinin yaşanmayacağını belirten Kumlu, ''Bu krizin panzehiri sosyal devletin yeniden inşasıdır ve bunun ilk adımlarından birini de asgari ücretin vergi dışı bırakılması oluşturmalıdır'' dedi.

Kumlu, bir soru üzerine, gerekli tedbirlerin alınmaması halinde gelecek yıl krizin  derinleşerek artacağını söyledi.