Liselere kayıt sona eriyor

Sınavsız öğrenci alan genel liseler ile meslek liselerine elektronik ortamda ''aday'' kayıtları 28 Ağustos 2009 Cuma günü sona erecek.

25 Ağustos 2009 Salı, 08:31
Abone Ol google-news

Aday kayıtları için okul müdürlüklerine başvurulacak. Genel liselere aday kayıt işlemleri genel lise müdürlüklerince, meslek lisesine kayıt işlemleri de meslek lisesi müdürlüklerince yapılacak.

Kayıt sırasında, okul müdürlükleri kendilerine başvuran öğrencilerin kimlik bilgilerini, diploma notlarını ve adres bilgilerini e-okul sisteminden sorgulayıp kontrol edecekler.

Genel liselere aday kayıtlarında bölge ve ikametgah adresi esas alınacak. Genel liseye kayıt olmak isteyen adayın ikameti, öğrenci yerleştirme komisyonlarınca belirlenmiş olan okulun bölgesi sınırları içerisindeyse kaydı yapılacak. Meslek liselerine kayıtlarda bölge sınırlaması olmaksızın 10 adet okul tercihi yapılabilecek.

Adaylar hem genel liseye hem de meslek lisesine kayıt yaptıramayacak.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında oluşturulan öğrenci yerleştirme komisyonları, okulların kayıt bölgeleri ile öğrenci kontenjanlarını ilgili okul müdürleriyle koordineli belirleyecek.

Kontenjan belirlenirken sınıf mevcutları imkanlar dahilinde 40'ı aşmayacak şekilde planlanacak.

Aday başvurularının ayrılan kontenjandan fazla olması durumunda, meslek liselerine yerleştirme işlemleri ilköğretim diploma puanı, eşitlik halinde tercih önceliği, yine eşitlik halinde yaşı küçük olan adaya öncelik vermek suretiyle yapılacak.

Aday başvurularının fazla olması halinde genel liseye yerleştirme işlemleri, ilköğretim diploma puanı ve yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilerek gerçekleştirilecek. Kontenjan fazlası öğrenciler ikametlerine en yakın diğer genel liselere dengeli biçimde dağıtılacak. Herhangi Bir okula yerleştirilemeyen öğrenciler mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönlendirilerek, gerektiğinde bu okullarda ikili öğretim yapılacak, ancak yine genel lise eğitimi verilecek.

 

MEB'in internet sitesinden açıklanacak

Liselere aday kayıtları tamamlandıktan sonra okullar ve öğrenci yerleştirme komisyonlarınca gerekli kontroller yapılarak kayıt listeleri onaylanacak ve en geç 4 Eylülde Milli Eğitim Bakanlığının ''www.meb.gov.tr'' internet adresinden ilan edilecek.

İlan edilen listelere göre kesin kayıt işlemleri için gerekli evrak, ilgili okul müdürlüklerince 7-18 Eylül 2009 tarihleri arasında yapılacak.

2009 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı esasları ile yatılı ilköğretim bölge okulu mezunlarından söz konusu ortaöğretim kurumlarını yatılı kazanan/yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarında e-kayıt başvurusu şartı aranmayacak.

 

Kontenjan açığı

Kontenjan açığı halinde öğrenciyi kardeşinin öğrenim gördüğü veya anne babanın çalıştığı iş yerinin bulunduğu alanın dahil olduğu okula kayıt yaptırmak isteyen veli talepleri öğrenci yerleştirme komisyonlarınca değerlendirilecek.

Terör saldırıları sonucu şehit olan veya malul duruma düşen öğretmenlerin çocukları ile şehit, malul ve muharip gazi çocuklarının durumlarını belgelendirmeleri halinde istedikleri genel veya meslek liselerine kayıtları yapılacak. Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin de genel veya meslek liselerine kayıtlarında istekleri dikkate alınacak.

Mazeretleri nedeniyle aday kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerin mağdur olmamaları için valiliklerce belirlenecek bir takvim çerçevesinde, kayıtlarla ilgili esaslar doğrultusunda öğrenci yerleştirme komisyonlarınca genel liselere veya meslek liselerine kayıt ve yerleştirme işlemleri sürdürülecek.