Maliye Bakanlığı'na Ağbal atandı

Maliye Bakanlığı Müsteşarlığına Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Naci Ağbal getirilirken, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Sabri Erbakan görevden alınarak, bakanlık müşavirliğine atandı.

12 Haziran 2009 Cuma, 06:07
Abone Ol google-news

Kabine'deki revizyonun ardından bürokraside başlayan atama rüzgarı sürüyor. Hasan Basri Aktan'ın emekliye ayrılmasının ardından Maliye Bakanlığı Müsteşarlığına Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Naci Ağbal getirilirken, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Sabri Erbakan görevden alınarak, bakanlık müşavirliğine atandı.

Maliye Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı'na Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Naci Ağbal atandı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in isteği üzerine 6 Haziran'da emekliye ayrılan Hasan Basri Aktan'ın yerine vekaleten Müsteşarlık görevini üstlenen Naci Ağbal, 2000-2002 yılları arasında Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Üyeliğinde bulunmuştu. 2002-2003 yıllarında Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı yapan Ağbal, 2003'te Gelirler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı oldu, 2004'te Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığını üstlendi. Ağbal'ın Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ataması ise 2006'da yapılmıştı. Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanlığına ise Fahri Arıkan atandı.

6.5 yıldır Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Sabri Erbakan görevden alınarak, bakanlık müşavirliğine getirildi.

Gümrük Başmüfettişi Mehmet Çulhan'ın başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınırken, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nda açık bulunan planlama uzmanlıklarına, Hande Hacımahmutoğlu, Tayyar Doğan ve Mustafa Işık'ın atamaları yapıldı.