Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor

Anayasa maratonunun ardından, çalışmalarına iki hafta aran veren Meclis, haftaya yoğun bir mesai ile başlıyor.

23 Mayıs 2010 Pazar, 06:45
Abone Ol google-news

Bu hafta Salı günü CHP Grup toplantısında, gözler genel başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşmada da olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı gezisi nedeniyle AKP Grup toplantısı yapılmayacak.

1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen Meclis'te acil çıkması gereken yasaların Haziran Ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bu çerçevede, Kooperatif Kanunu, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağılığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarıları'nın bu hafta Genel Kurul'da yasalaşması bekleniyor.

TBMM Genel Kurul'u, 25 Mayıs Salı günü çalışmalarına sözlü soruların yanıtlanmasıyla başlayacak. Ardından Kooperatif Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı görüşülecek.
Bu hafta ayrıca Genel Kurul'da, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağılığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı'nın da görüşmeleri yapılacak.

Tasarıyla, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu, Yem Kanunu, Hayvan Islahı Kanunu ile İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu, Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun da bazı maddeleri yürürlükten kaldırılıyor.

Tasarı, gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile yemlerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarını, bitki koruma ürünü ve veteriner tıbbi ürün kalıntıları ile diğer kalıntılar ve bulaşanların kontrollerini, salgın veya bulaşıcı hayvan hastalıkları, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalar ile mücadeleyi, çiftlik ve deney hayvanları ile ev ve süs hayvanlarının refahını, zootekni konularını, veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini, veteriner ve bitki sağlığı hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış işlemlerini ve bu konulara ilişkin resmi kontrolleri ve yaptırımlarını kapsıyor.
 

Komisyonlar toplanıyor

24 Mayıs'ta toplanacak Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda, Maden Kanununda değişiklik öngören tasarı ele alınacak. Tasarı bazı milletvekillerinin aynı yönde verdikleri tekliflerle birleştirilerek görüşülecek. Kanunla; Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra ortaya çıkan yasal boşluğun giderilmesi ve madencilik faaliyetlerinin etkin bir şekilde devamının sağlanması amacıyla hazırlanan tasarı, bilimsel ve teknik değerlendirmelere göre çevresel etkileri, alınacak önlemlerle giderilebilecek düzeydeki madencilik faaliyetlerine izin verilecek.

Sayıştay kanunu değişiyor

25 Mayıs'ta TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda, Sayıştay Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifinin alt komisyon raporu görüşülecek. Yapılan değişikliklerle; bugüne kadar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nca denetlenen kurum, kuruluş ve ortaklıkları da Sayıştay denetimi kapsamına alınacak. Sayıştay'ın denetim alanı tüm kamu idarelerini, kamu fonlarını, kamu kaynaklarını ve kamu faaliyetlerini içerecek biçimde düzenlenirken, bu doğrultuda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nca denetlenen kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarının TBMM eliyle yapılacak denetiminin Sayıştay tarafından hazırlanacak raporlara dayanarak KİT Komisyonu eliyle yerine getirilmesi amaçlanıyor.
 

Yazıcıoğlu araştırma komisyonu çalışmalarına devame edecek

BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne neden olan helikopter kazasıyla ilgili kurulan, TBMM Araştırma komisyonu bu hafta, Sivil havacılık Genel Müdürlüğü ile Denizcilik Müsteşarlığı yetkililerini dinleyecek.