Milli Eğitim sil baştan...

Milyonlarca öğrenci ve 100 binlerce eğitim emekçisini ilgilendiren Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) teşkilatı Kanun Hükmünde Kararnameyle silbaştan değişti. Yeni kararnameyle bakanın teşkilat üzerindeki yetkisi artırılırken, bakanlığın pek çok yan hizmet birimi kapatılıyor.

14 Eylül 2011 Çarşamba, 06:39
Abone Ol google-news

Milli Eğitim Bakanlığı’nın teşkilat yapısı bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle sil baştan değişti. Yeni düzenlemeyle bakanlığın pek çok yardımcı hizmet birimi kapatılırken, yeni ana birimler kuruldu. Teşkilat yapısı Milli Eğitim Bakanı’nı merkeze koyan bir anlayışla şekillenirken, bakana doğrudan ana hizmet birimlerine görev verme yetkisi tanındı. Yeni düzenlemeyle Talim ve Terbiye Kurulu’nun üye sayısı 10 olarak belirlendi ve üyelerin 4 + 3 yıl görev yapmaları benimsendi. KHK ile yeni teşkilat yasasında MEB’in Atatürk İnkılap ve İlkelerine atıf yapılan görevi kaldırıldı.

Birimler değişti

Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü ile İlköğretim Genel Müdürlüğü birleştirilerek Temel Eğitim Genel Müdürlüğü kurulurken, Personel Genel Müdürlüğü de İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. Yeni düzenlemeyle okul ve kurum binaları dahil, taşınmazlara ilişkin her türlü satım, yapma, yaptırma, bakım, onarım ve tadilat işlerini yapmakla yükümlü olarak İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı adı altında yeni bir birim kuruldu.