MMO: Sahalar yandaşa peşkeş çekilecek

Maden düzenlemesi tartışma yarattı

19 Mayıs 2017 Cuma, 22:35
Abone Ol google-news

TBMM’de kabul edilen alacakların yeniden yapılandırılmasını öngören “torba öneride” yer alan maden düzenlemesi tartışma yarattı. Yasa önerisi ile “ihalelik maden sahaları üzerinde ihalesiz ruhsatlandırma” getirilmesine tepki gösteren Maden Mühendisleri Odası (MMO), yerli şirketlerin elindeki ruhsat sahalarının “yandaş ve yabancı şirketlere peşkeş çekileceğini” belirtti.

“Torba öneri” ile birçok yasada olduğu gibi Maden Yasası’nda da değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre, “birbirine bitişik veya yakın maden sahaları” Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün önerisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın onayı ile maden bölgesi ilan edilebilecek. Maden bölgesindeki ruhsatların bir veya birden fazla ruhsatta birleştirilmesi Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Maden bölgesinde belirlenen alandaki ruhsatlar tüzel kişiliği haiz bir şirkette birleştirilebilecek. Ruhsat sahiplerinin kurulacak olan bu şirketteki ortaklık payları, maden rezervi de göz önüne alınarak belirlenecek. Ruhsatların birleştirilmesi, belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına tekabül eden ruhsat sahiplerinin talebi halinde gerçekleştirilecek. Bu sahalar, alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterlere göre ihale edilerek ruhsatlandırılacak. Yasa önerisine göre, “bu tür ruhsatlandırma işlemi ihalelik sahalar üzerinde de ihalesiz yapılabilecek.”