Müşterinin nakit alacak bakiyeleri...

Aracı kurumlar, müşterilerinin çerçeve sözleşmesinde verdiği yetkiye bağlı olarak yaptığı değerlendimeler sırasında, müşterinin nakit alacak bakiyelerini "Yatırımcıları Koruma Fonu" güvencesinden çıkarmayacak.

16 Ocak 2010 Cumartesi, 10:05
Abone Ol google-news

Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ'le, müşteri hesaplarındaki nakit alacak bakiyelerinin kullanım esaslarını düzenleyen 50'inci maddede değişikliğe gidildi.

Buna göre aracı kurumların çerçeve sözleşmesinde müşterinin verdiği yetkiye bağlı olarak yaptığı müşteri nakit değerlendirmeler sırasında söz konusu nakitleri, Yatırımcıları Koruma Fonu güvencesinden çıkarılmayacak. Bankalar nezdinde tutulmakta olan müşteri nakitlerinin aracı kurum müşterileri için açılacak olan münferit bir hesapta, aracı kurumun kendi nakit varlığından ayrı olarak izlenmesi esas olacak. Müşteriler adına açılacak olan hesap açıkça ilgili aracı kurum müşterilerine ait olduğu belirtilecek şekilde tanımlanacak ve amacı dışında kullanılamayacak. Müşteri nakit varlıklarının saklandığı hesaplar kredi teminatı olarak gösterilemeyecek.

Aracı kurumlar, çerçeve sözleşmesinde müşterinin verdiği yetkiye bağlı olarak, gün içinde herhangi bir müşteri emrine konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren müşteri hesaplarındaki nakitleri, yetkili oldukları faaliyetler, işletme politikaları ile müşterinin tercihleri doğrultusunda, muhasebe sistemlerinde hesap bazında izlemek kaydıyla, toplu olarak veya müşteri bazında değerlendirebilecek. Söz konusu nakitlerin toplu olarak değerlendirilmesi halinde elde edilen gelirlerin müşteri hesaplarına oransal olarak dağıtılması esas olacak. Bu durumda müşteri nakitlerinin miktar olarak belli aralıklar bazında gruplandırılarak elde edilen getirilerin bu gruplar arasında farklı oranda yansıtılabilecek. Aracı kurumların, çerçeve sözleşmesinde açıkça belirtmek kaydıyla müşteri hesaplarında kalan nakit alacak bakiyelerinin kullanımında alt limit belirlemeleri mümkün olacak. Belirlenen bu alt limite ilişkin değişikliklerin de müşterilere yazılı olarak bildirilecek. Belirlenen alt limitin altında kalan nakitlerin kullanımına ilişkin esaslara sözleşmede ayrıca yer verilecek.

Müşteri nakitlerinin bu madde uyarınca değerlendirilmesi söz konusu nakitleri Yatırımcıları Koruma Fonu güvencesinden çıkaramayacak. Alım satım aracılığı, halka arza aracılık, repo-ters repo, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgelerinin tamamına sahip olan aracı kurumlar bu kapsamda, çerçeve sözleşmesine hüküm koymak kaydıyla; müşterilerine, hesaplarında kalan nakit alacak bakiyelerinin çeşitli kurum ve kişilere olan periyodik ödeme işlemlerinin yerine getirilmesinde kullanılmasına ilişkin hizmet verebilecek. Tebliğ yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girecek.