Nargile şişeleri uyaracak

TAPDK, nargile şişeleri üzerine uygulanacak sağlık uyarılarını ve uygulama yöntemlerini belirledi.

29 Mayıs 2013 Çarşamba, 12:26
Abone Ol google-news

Nargile şişelerinin üzerine uygulanacak birleşik ve genel sağlık uyarılarının ölçüleri ve uygulama yöntemlerine ilişkin çalışma tamamlandı. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan (TAPDK) yapılan açıklamada, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un "kontrolün sağlanması" başlıklı 4. maddesinde, "Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketleri ile tabanı hariç nargile şişelerinin üzerine, en geniş iki yüzünden her birine, bu yüzlerin alanlarının yüzde 65'inden az olmamak üzere, özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulur." hükmü bulunduğu anımsatıldı.

Bu bağlamda, değişiklik yapılan yönetmelikte "Nargilelik tütün mamulü tüketiminde kullanılan tabanı hariç nargile şişelerinin üzerinde; yüzeyin yüzde 65'inden az olmamak üzere ikinci fıkrada belirtilen iki genel uyarıdan biri ve birleşik uyarılardan biri bu maddede belirtilen usullere göre uygulanır. Genel uyarı ve birleşik uyarıların nargile şişeleri üzerindeki uygulama usul ve esasları Kurumca çıkarılacak tebliğ ile düzenlenir" ifadesinin yer aldığı belirtilen açıklamada, kurum tarafından hazırlanan "Nargile Şişelerinin Üzerine Konulacak Sağlık Uyarılarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in de Resmi Gazete'de yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, nargile şişeleri üzerine halihazırda tütün mamulleri paketlerinde uygulanan birleşik ve genel sağlık uyarılarının yer alacağı vurgulanarak, bunların ölçüleri ve uygulama yöntemlerinin "http://www.tapdk.gov.tr" web adresinde ilan edildiği bildirildi.
Açıklamada, nargile şişelerinin en geç 27 Temmuz 2013'e kadar tebliğe uygun hale getirilmesi gerektiği kaydedildi.