Oğlu da şiddeti haklı görüyor

BM, okullarda kadına şiddet algısını araştırdı. Çocuklar şiddette erkeği haklı görüyor

23 Aralık 2013 Pazartesi, 14:58
Abone Ol google-news

Kadına yönelik şiddet araştırması ilk kez ilköğretim ve lise öğrencileriyle gerçekleştirildi. Araştırma, çocukların kadın erkek ilişkileri ile şiddette nasıl baktığını ortaya koydu. İlköğretim çocuklarıyla yapılan görüşmelerde pek çok fiziksel şiddet davranışının yer alması, şiddete tanık olduklarını veya yaşadıklarını gösterdi. Araştırmada; kadın erkek eşitsizliği, erkeğin sözünün dinlenmesi gerektiği, şiddettin haklı bir nedeni olduğu görüşleri dikkat çekerken, cinsel şiddetin gözardı edildiği anlaşıldı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile Nüfusbilim Derneği ortaklaşa olarak, “Kadına yönelik şiddet konusunda ilköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin tutumları araştırması” gerçekleştirdi. Çocukların bakış açısından kadına şiddetin araştırıldığı araştırma, Aydın, Ankara ve Erzunum illerinde gerçekleşti. Her ilde 12 okula giden uzmanlar, ilköğretimden 140, liseden ise 144 öğrenci ile yüz yüze görüşmeler yaptı.

Kadın erkeğe güzel görünmeli

Lisede yapılan görüşmelerde, genç kızların yetiştirilmeleri sırasında namus, cinsellik gibi rollerin çok önemli olduğu belirlendi. Toplumun önemli bir kısmında genç kızlar, çocukluklarından itibaren iş yaptırılan, namusun önemli olduğu baskısıyla, erkeğine güzel görünmesi gereken kişiler olarak yetiştirildi ortaya çıktı.

Kadın erkek eşit değil

İlköğretim öğrencileri, toplumda kadın ve erkeğin eşitliğinin olmadığını söylerken, lise öğrencilerinde özellikle genç kızlar eşitsizliği vurguladı. Geleneksel bakış açısına sahip gruplarda kadının ev dışında çalışması onaylanmadı.

Kadınlar güçsüz

Çalışma yaşamında yapılacak işler konusunda, erkekler, kadınlarn fizyolojik olarak güçsüz olmaları nedeniyle durumlarına uygun işlerde çalışmaları gerektiğini belirtirken, bu görüşü kız öğrneciler de destekiledi. Bazı öğrencilerin ise, kadının çok sayıda insanla karşılaşmayacağı tarzda işler yapması gerektiği görüşü dikkat çekti.

Kadın erkeğin izni ile sokağa çıkar

Kadınların erkekler kadan rahat sokağa çıkamadığı görüşünde öğrenciler birleşirken, Bazı gruplarda kadının gece sokağa çıkması tartışma konusu oldu. Her iki durumda da kadının erkeğin izni ile sokağa çıkması söz konusu oldu.

Başlık parası ‘şiddet’ olarak tanımlandı

İlköğretimde, şiddet davranışları arasındapek çok fiziksel şiddetin yer alması, çocukların fiziksel şiddete tanık olduğu ya da şiddeti yaşadıklarını düşündürürken, kızlar arasında erken evlilik ve başlık parası “şiddet” olarak ifade edildi.

Erkek üstün, sözü dinlenmeli

Aydın’da “hak” tabanlı bir yaklaşım sergilenirken, Ankara ve Erzurum’da şiddeti kabullenen bir bakış açısının ortaya çıkması dikkat çekti. Ankara’da erkeğin üstün olduğu ve sözünün dinlenmesi gerektiği, Erzurum’da ise kuralların Ankara’ya göre çok daha katı şekilde tanılandığı bir yaklaşım ortaya çıktı.

Şiddetin haklı gerekçesi vardır

Aydın’da çocuklar şiddeti gerçekçi olarak tanımlarken, Ankara’da kızların erkeklere göre daha fazla bilgiye sahip olması dikkat çekti. Erkekler arasında yaş ve ekonomik düzeye bağlı olarak “şiddetin mutlaka haklı bir gerekçesi olduğu” görüşü öne çıktı.

Cinsel şiddet gözardı ediliyor

Liselerde, şiddetin tanımında önce fiziksel şiddet sonra da psikolojik şiddet gündele geldi. Ancak cinsel şiddetin kendiliğinden gündeme gelmemesi, bu şiddet türünün gözardı edilmek istenen bir şiddet olgusu olduğu görüşünü öne çıkardı.