Özel eğitime ''4 +4+ 4'' düzenlemesi

Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar, 78. aya kadar okul öncesi eğitim alabilecek, ilkokula 79. ayda başlayabilecek.

03 Temmuz 2012 Salı, 09:06
Abone Ol google-news

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Hakan Sarı imzasıyla yayımlanan genelgeyle engellilere verilen özel eğitimde, 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında yeni düzenlemelere gidildi.

Buna göre, özel eğitime ihtiyacı olanlar, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki zorunlu eğitimlerinde kademeler arası geçişlerde, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararıyla uygun okullara yerleştirilecek.

Özel eğitim okul ve kurumları bünyesinde 0-36 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitim aldığı birimler, ''Erken Çocukluk Eğitim Birimi'' olacak ve giderek yaygınlaştırılacak.

Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle özel eğitime ihtiyacı olanlara okul öncesi eğitim zorunlu olduğu için çocukların 3 yaşından itibaren okula başlamaları için gerekli tedbirler alınacak. 37-66 ay arasındaki çocukların öğrenim gördüğü okul öncesi eğitim kurumları, ''Özel Eğitim Anaokulu'', özel eğitim okul ve kurumları bünyesinde 48-66 ay arasındaki çocuklar için açılan sınıflar ise ''anasınıfları'' olarak isimlendirilecek. Bu eğitim kurumlarının da ülke genelinde yayılması için çalışılacak. Özel eğitim anaokullarının özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların olduğu her yerde açılması sağlanacak.

E-okul sistemi üzerinden kaydı yapılan özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için zorunlu olan okul öncesi eğitim süresi, Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu ile eylül ayı sonu esas alınarak 78 aya kadar uzatılabilecek. Çocuk, velisinin resmi başvurusu doğrultusunda, il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararıyla uygun kuruma yerleştirilecek.
Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla ilkokula başlama yaşı 66 aya çekilirken, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak okul öncesi eğitim süreleri 78 aya kadar uzatılabilecek, böylece bu çocukların ilkokula 79. ayda başlamaları sağlanabilecek.
 

Özel eğitim meslek liseleri oluşturulacak

Liseler yeni kanunla zorunlu hale geldiği için özel eğitim veren kurumların da lise bölümleri zorunlu olacak.

Yetersizliği olmayan bireylerle aynı programı uygulayan işitme, görme, ortopedik ve hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yıl ilkokul, ikinci 4 yıl ortaokul, işitme ve ortopedik engellilerin öğrenim gördüğü üçüncü 4 yıl ise ''özel eğitim meslek lisesi'' olarak adlandırılacak.

Orta veya ağır düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim ve uygulama okuluyla otistik çocuklar eğitim merkezleri ''özel eğitim uygulama merkezi'' olacak. Bu merkezlerde öğrenciye diploma verilmeyecek.

Hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerle görme engelli öğrencilere eğitim verilen iş okulları ''özel eğitim mesleki eğitim merkezi''; orta veya ağır düzeyde zihinsel engellilerle otistik öğrencilerin öğrenim gördüğü iş eğitim merkezleri ise ''özel eğitim iş uygulama merkezi'' olarak hizmet verecek.
 

Zorunlu öğrenim çağına çıkanlara sıkı takip

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için her tür ve kademede; yetersizlik türü, derecesi, takip edeceği program türüne göre ilkokulda 1-4, ortaokulda 5-8 ve lisede 9-12 sınıfları kapsayacak şekilde il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu koordinesinde özel eğitim sınıfları açılacak.

Böylece daha önce özel eğitim veren okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullar bünyesinde açılan özel eğitim sınıfları artık ortaokul ve lisede de açılabilecek.
Özel eğitim okullarıyla her tür ve kademede okulların bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarında, sınıfların türüne göre genel eğitim programları ya da özel eğitim programları uygulanacak.

Zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler için valiliklerce gerekli önlemler alınarak, halk eğitim merkezleri bünyesinde kurslar açılacak.

Özel eğitim okul ve kurumlarıyla aynı programı uygulayan özel eğitim sınıflarında ilk iki kademeyi tamamlayan öğrencilere bunu belirten belge düzenleyecek.

İlkokul ve ortaokul kademesinde genel ve mesleki eğitim programlarını uygulayan özel eğitim okullarıyla bu programları uygulayan özel eğitim sınıflarında ilkokul ve ortaokulu tamamlayanlara belge, liseyi tamamlayanlara diploma verilecek.
 

Okulların giriş çıkışları düzenlenecek

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınması dolayısıyla evde ve hastanede eğitim hizmetleri bu kademede de verilecek.
Hastane ilköğretim okulu olarak sürdürülen eğitim ve öğretim hizmetleri ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde de ''hastane sınıfı'' olarak düzenlenecek.

Okullardaki öğrenci sayıları, özellikleri ve bu kurumlarda tam gün eğitim yapılması esası dikkate alınarak, fiziki şartları uygun özel eğitim kurumları ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde bağımsız okullar olarak düzenlenecek.

Bağımsız olarak düzenlenemeyecek okullarda öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak okul giriş çıkış kapıları ayrı olacak. Yemekhane, spor salonu, bahçe gibi ortak kullanım alanları ise imkanlar dahilinde planlanacak.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okullara erişiminin sağlanması amacıyla yapılan taşımalı eğitime devam edilecek. Taşımalı eğitim daha da etkin hale getirilecek.