Özelleştirme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

20 Aralık 2018 Perşembe, 09:46
Abone Ol google-news

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve Milli Savunma Bakanlığına (MSB) tahsisli Sakarya'nın Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi'nde bulunan 1 milyon 804 bin 131 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

Bu çerçevede, özelleştirme ile hedeflenenlerin yanı sıra milli savunma sanayinde ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması, fabrikanın işletme verimliliğinin artırılması ve yeni iş/üretim imkanları oluşturmaya yönelik yatırımların özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

İşletme hakkının verilmesi yöntemiyle gerçekleştirilecek özelleştirmede işletme hakkı süresi 25 yıl olarak belirlendi. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu fabrika MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından işletilmeye devam edilecek.

Teklif sahiplerinin savunma sanayi tesisi işletme deneyimleri, mali yeterlilikleri gibi MSB ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca uygun görülecek sair hususlar ön yeterlilik kriteri olarak belirlenecek.

Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2019'a kadar tamamlanması öngörülüyor.

Öte yandan, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ'ye ait Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların üzerindeki binalarla bir bütün halinde özelleştirilmesine teklif veren Türk Kızılay Derneğine 650 bin lira bedelle satılması kararlaştırıldı.