Parasal gevşemeyi itiraf edemedi

Yeni dönemde iletişimin en önemli unsur olacağını söyleyen Çetinkaya, koridorun üst bandında yapılan indirimlerin ‘gevşeme’ değil sadeleşme olduğunda ısrarcı.

26 Nisan 2016 Salı, 21:56
Abone Ol google-news

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, geçen hafta Başkanlığı devraldıktan sonra ilk kez kamuoyu önüne çıktığı “Nisan 2016 Enflasyon Raporu Toplantısı”nda “Önümüzdeki dönemde hükümet dahil tüm paydaşlarla iletişimi artıracağız” derken, üst banttaki toplam 75 baz puanlık indirime rağmen para politikasındaki sıkı duruşun sürdüğünü belirtti ve bu indirimleri tanımlarken sadeleşme ifadesini kullanarak ‘parasal gevşeme’yi itiraf edemedi. Sadeleştirme adımlarının ‘koşullar el verdiği ölçüde’ süreceğini belirten Çetinkaya, enflasyon tahmininde ise değişikliğe gitmedi.

Güven mesajı verdi

Çetinkaya’nın satır aralarında sürekli yaptığı fiyat istikrarı vurgusu da dikkat çekti. Yeni Başkan iletişimi artırma, para politikasını daha öngörülebilir kılma ve fiyat istikrarını sağlama vurgusuyla piyasalara güven vermeye çalıştı.

Gelinen noktada Türkiye’de fiyat istikrarına tam olarak ulaşıldığını söylemenin mümkün olmadığını ifade eden Çetinkaya, “Veriler fiyat istikrarına ortak bir çaba ile ulaşılacağını gösteriyor. Enflasyonla mücadelede bütünlüklü yaklaşım ve yapısal reformlar enflasyonun kalıcı olarak inmesini sağlayacak” dedi ve şöyle devam etti:

* Enflasyon yüzde 5’e kademeli olarak yakınsayacak. 2016’da yüzde 7.5 (6.3- 8.7), 2017’de yüzde 6 (4.2-7.8), 2018’de yüzde 5’e gelecek.

* Koridorun ticari krediler gibi mevduat faizlerinde etkili olduğunu biliyoruz. Mevduatın ana problemi tasarruflar. Tasarrufun artırılması yönünde makro tedbirlerin, BES’e otomatik katılım gibi, tasarrufları olumlu yönde etkilemesini bekliyoruz.

* Sadeleşme adımlarını atarken küresel ekonomideki gelişmeleri ve enflasyon görünümünü dikkate aldık. Mevcut indirimden sonra belli bir ölçüde sıkılığa devam ediyor.

Öngörülebilir, sade

* Merkez Bankası fiyat istikrarının temel hedef olarak gözetmeye devam edecek. Fiyat istikrarı ekonomik istikrar için önemli. Nihai amacımız fiyat istikrarını sağlayarak ekonomik istikrarı pekiştirmek.

* Önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarında oynaklığın azaltılması için orta vadeye yayılmış somut adımlar içeren bir eylem planının oluştuğunu söyleyebilirim. Gıda Komitesi somut bir örnek ve bu tip çabaların artırılması gerekir.

* Para politikasının önümüzdeki dönemde daha sade ve öngörülebilir olmasını amaçlıyoruz.

* Sadeleşme önlemleri önümüzdeki dönemde hızlandığı takdirde kurul üyeleri nihai tek faize ilişkin değerlendirmelerini yapacaklardır, şu anda farklı değerlendirmeler olduğunu biliyorum.

Faizi iletişimle çözecek

İletişimin önümüzdeki dönem Merkez Bankası açısından en önemli unsurlardan biri olacağını ifade eden Murat Çetinkaya, şunları söyledi:

* Mesela fiyat istikrarına kalıcı ulaşmak ve kalıcı olarak ulaştığı fikrini ekonomik aktörlere verebilmek. Hükümet dahil ilgili kurumlar dahil tüm paydaşlarla yakın bir iletişimde olmak.

* Enflasyon tahminimizi revize etmedik. Bu, enflasyon tahminleriyle ilgili yeni bir bakış açısının başlangıcı olabilir. Fiyat istikrarına herhangi bir yıl ulaşma hedefimiz yok, amacımız kalıcı olarak ulaşmak.

* Önümüzdeki dönemde makroekonomik dengeleri ve para politikası ile etkileşimlerini de gözeten bütüncül bir yaklaşımla hareket edeceğiz. Hem günün şartlarını hem de geleceğe dair beklentileri dikkate alarak finansal ve reel sektörü daha iyi anlamak için çaba göstermeye devam edeceğiz.

* Bu konularda geçmişte başlattığımız çalışmaları daha ileri götürme gayretinde olacağız. Nihai amacımız, fiyat istikrarını sağlayarak ekonomik istikrarı pekiştirmek olacak.

* Önümüzdeki birkaç ay iletişim araçlarına ilişkin çerçeve stratejisini oluşturup paylaşmayı düşünüyoruz.

‘Tek sorumlu değiliz ’

Merkez Bankası’nın ne yapmaya çalıştığını anlatmak için reel sektörle daha sık toplantı düzenleyeceklerini söyleyen Çetinkaya, şöyle devam etti: “Birkaç yıldır arkadaşlarımız şubelerdeki çalışanlarımızla birlikte farklı sektörlerdeki firmaları düzenli ziyaret ediyorlar. Bire bir elde edilen bilgileri düzenli olarak raporluyor ve kurul üyeleriyle paylaşıyorlar. Bu çalışmanın bize önemli veriler sağladığını gördük. Bu çalışmanın kapsamını genişletebiliriz. Faizle ilgili tartışmaların olması çok normal çünkü maliyet unsuru. Buradaki aktarımın değişik şiddetle gerçekleştiğinin anlatılması önemli. Piyasa faizlerinin oluşumunda sadece TCMB faizinin etkili olmadığı anlatılmalı.”

EKONOMİSTLER NE DİYOR?

Çetinkaya, sunum yaptığı ekonomistlerin beklentisini de karşılayamadı. Sorularının yanıtlarını tam olarak alamadıklarını ifade eden ekonomistler para politikasında gevşemenin devam edeceği izlenimini aldıklarını belirttiler. Ekonomistler, sıkı para politikası duruşunun korunması ifadesi ile üst banttaki faiz indirimlerinin birbiriyle çeliştiğine dikkat çekerek, ayrıca üst banttaki indirimlerin küresel oynaklıklara karşı TL’yi koruyamayacağından endişeli olduklarını ifade ettiler. Bankalardaki kredi mevduat oranının yüksekliğine dikkat çekerek borçlanma maliyetlerinin bankaları zorlayacağına da vurgu yaptılar.