Pera'da çini ve seramik sempozyumu

Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyon Sergisi kapsamında 10 Aralık Cumartesi günü saat 10:00'da Pera Müzesi Oditoryumu'nda 'Kütahya'dan Dünyaya Çini ve Seramiğin Öyküsü' adlı bir sempozyum düzenliyor.

08 Aralık 2011 Perşembe, 10:38
Abone Ol google-news

Kütahya Çini ve Seramikleri konusunda araştırma yapan, önemli yayınları ve araştırmaları ile tanınan akademisyenler ve koleksiyonerlerin konuşmacı olarak yer alacakları programda Kütahya’da üretilen çini ve seramiklerin özellikleri ve dönemleri, farklı üretimlerle karşılaştırmalar, arkeolojik kazılarda bulunan Kütahya üretimi seramikler ve yabancı müzelerdeki seramiklerden örneklerle farklı bakış açılarına yer verilecek.
 
Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Prof. Dr. Gönül Öney, Prof. Dr. Emel Geçkinli, Prof. Dr. Selçuk Erez, Doç. Dr. Sevinç Gök Gürhan,  Araştırmacı Altan A. Marçelli ve Benaki Müzesi’nden Mina Moraitou’nun konuşmacı olarak katılacakları programda, Osmanlı Dönemi Kütahya Seramikleri’nin Karakterizasyonu; 18.yy.da Kütahya’da Üretim Çeşitliliği; İznik Olarak Tanıtılan Kütahya Seramikleri, Anadolu Çini ve Seramik Sanatında Tokat – Kütahya İlişkisi; Kütahya Çiniciliği’nin Az Bilinen (Karanlık) Dönemi; Benaki Müzesi’ndeki Osmanlı Seramikleri; İzmir Agora Kazıları’ndaki Kütahya Seramikleri başlıklı sunumlar eşzamanlı Türkçe-İngilizce çeviriyle yapılacak. Sempozyum halka açık olacak.

www.peramuzesi.org.tr
 
Konuşmacılar:
 
Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu
 
1968 yılında Arnavutköy Amerikan Kız Kolejini bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi'nde sanat tarihi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gördü. 1976-2002 yılları arasınd Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nde özellikle İslam ve Osmanlı sanatı konularında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler verdi. 1986 yılında  Harvard Üniversitesi Ağa Han Programında  misafir araştırmacı olarak çalıştı. 1995-1998 yılları arasında İngiltere’de Cambridge Üniversitesi Oriental  Studies Fakültesinde Atatürk Fellow olarak dersler verdi. 2003-2008 yılları arasında Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakültesi kurucu  dekanlığı görevini yürüten Yenişehirlioğlu, 1987-1992 ve  2002- 2006 yılları arasında UNESCO Milli Komitesi Kültür Komisyonunda görev yaptı. 1993-2001 yılları arasında Türk ve İslam Eserleri Müzesi bünyesinde  Tekfur Sarayı Çini Fırınları ve Eyüp Çömlekçiler Mahallesi Kazı ve Yüzey araştırmalarını yönetti. 2001 yılından beri Topkapı Sarayı Müzesi ve Topkapı Sarayını Sevenler Derneği ile Topkapı Sarayı Müzesi Çinileri Dijital Veri Tabanı Projesini devam ettirmektedir.
 
Prof. Dr. Gönül Öney
 

Prof. Dr. Gönül Öney 1972-1981 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde profesör olarak görev yapmış, 1981 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne atanmıştır. 1982-1992 yılları arasında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Senato üyesi, 1992-2000 yılları arasında, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Üniversiteler Arası Kurul Üyesi olarak hizmet vermiştir. Prof. Dr. Gönül Öney, Ege Üniversitesi Senatosu Üstün Hizmet Ödülü ve Madalyası alarak 2000 yılında emekli olmuştur. Alman Hükümeti Liyakat Nişanı’na ve çeşitli kurumların şeref üyeliğine sahiptir. Kültür Bakanlığı Taşınmaz Tabiat ve Kültür  Varlıkları Yüksek Kurulu ve İzmir Bölge Kurulu, Kültür Bakanlığı Yayın Komisyonu , Türkiye UNESCO Milli Komisyonu Avrupa Konseyi Kültür Mirası Eğitimi Komisyonu , ICOMOS  üyelikleri gibi görevlerde bulunmuştur.

Türk-İslam Sanatları alanında uzman olan Prof. Dr. Gönül Öney, uluslararası üne sahip bir bilim kadınıdır. Anadolu’da pek çok inceleme ve araştırma gezisi yapmış, yurt içinde ve dışında Türk Sanatı Tarihi alanındaki yayınları konferansları ve dersleriyle hizmet vermiştir.  Anadolu dışında, İran, Suriye, Mısır, Ürdün, İsrail, Fas, Tunus, İspanya, Portekiz, Pakistan, Hindistan, Kıbrıs’ İngiltere, Almanya, Fransa, A.B.D., Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya, Rusya, Özbekistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Hollanda, Belçika, İsveç, İskoçya, Avusturya, Macaristan, Polonya ve Kuveyt’te konferanslar vermiş, kongre ve seminerlere katılmış  müzelerde incelemeler yapmıştır. 1965-1966 yılları arasında Beyşehir Gölü kıyısındaki Kubadabad Sarayı ve 1978-1979 yıllarında da Adıyaman Samsat Höyüğü kazılarına katılmıştır. Özellikle “Türk Çini Seramik Sanatı”  ve “Mimari Süsleme” alanındaki yayınları ile tanınmaktadır.
 
Prof. Dr. Emel Geçkinli

1965 yılında İ.T.Ü Maden Fakültesi’nden Metalurji Y. Mühendisi olarak mezun oldu ve aynı yıl Fiziksel Metalurji Kürsüsüne asistan olarak atandı. 1967 yılında, Kaliforniya,  Stanford Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’ne giderek, 1969 yılında Yüksek Lisans( MS), 1973 yılında  Doktora derecesini aldı. 1973-74 yılında yine aynı bölümde doktora sonrası araştırma yaptı. 1978 yılında Doçent, 1989 yılında Profesör oldu. İ.T.Ü. Kimya –Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden 2010 yılında emekli olan A.E.Geçkinli halen, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, Mücevherat Mühendisliği Bölümünde görev yapmaktadır.
 
Dr. Sevinç Gök Gürhan

 
25 Ekim 1972’de doğdu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden 1996 yılında mezun oldu. 1998 yılında aynı bölüme araştırma görevlisi olarak atandı. “Bursa’daki Türk Yapılarında Yer Alan Çini Süslemeli Örnekler” konulu Yüksek Lisans tezini 2000 yılında; “Akşehir Taş Medrese Müzesi’ndeki Türk Dönemi Seramikleri (2000-2001 Anıt Meydan’da Yapılan Kurtarma Kazısı Seramikleri)” adlı Doktora tezini ise 2007 yılında tamamladı.

1993 yılından itibaren İncirhan/Burdur–Bucak, Beçin/Milas–Muğla, Kale-i Tavas/Denizli ve Smyrna Agorası/İzmir kazılarına katıldı. Uzmanlık alanı çini ve seramik olan Gürhan, alanıyla ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlara katılmıştır. “Bir Seramik Definesinin Öyküsü. Saruhanoğlu Beyliği’nin Mirası: Manisa Gülgün Hatun Hamamı Seramikleri” adlı kitabı ile çini, seramik ve el sanatlarıyla ilgili çeşitli kitap bölümleri ve makaleleri bulunmaktadır. Discover İslamic Art/İslam Sanatını Keşfedin Uluslararası projesinde Yardımcı Kürator olarak görev aldı. Ayrıca tamamlanmış çeşitli ulusal projeleri de bulunan Sevinç Gök Gürhan, halen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
 
Mina Moraitou
 
Benaki Müzesi’nin İslam eserleri koleksiyonu küratörü. 1996 – Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Bölümü’nde İslam sanatı ve arkeolojisi üzerine lisansüstü çalışması. 1992 – Asya sanatı tarihi üzerine doktora sonrası diploması. Londra Güzel Sanatlar ve Süsleme Sanatları Tarihini Araştırma Merkezi süsleme sanatları bölümünden diploma.1988 – Londra Richmond College’da lisans öğrenimi. Yakın tarihli çalışmaları: Bizans ve İslam: Geçiş Dönemi (7.-9. yüzyıl) kataloğuna katkı, Metropolitan Sanat Müzesi, New York (Mart – Temmuz 2011). Beykoz cam kataloğu – Londos ve Manto Economidis koleksiyonu.
 
 
Prof. Dr. Selçuk Erez

1936 yılı İstanbul doğumludur. İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Emekli Öğretim Üyesi’dir. Cumhuriyet gazetesi yazarıdır. 100 tıbbi, 14  tıp dışı (öykü, roman, toplu makale) yayını bulunmaktadır.
 
Altan A. Marçelli
 
1956 yılında doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendislik Bölümü mezunudur. İşadamı  / Araştırmacı ve koleksiyonerdir.