Polislik için "alkol alışkanlığı" düzenlemesi

Polis Koleji'ne girişte, "alkol ve kumar alışkanlığı bulunmaması, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olması, anarşi ve terör eylemleriyle bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olması" şartları aranacak.

14 Aralık 2012 Cuma, 10:55
Abone Ol google-news

Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği, "Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Koleji'ne alınacak aday öğrencilerle ilgili usul ve esasları düzenlemek" amacıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Polis Koleji'ne alınacak öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, anarşi ve terör eylemleriyle bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olması, Genel Müdürlükçe tespit edilecek başarı puanını almış olması ve Sağlık Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık şartlarını taşıması gerekecek. Adayların, Polis Koleji'ne giriş sınavının yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olması gerektiği belirtilen Yönetmelikte, adaylarda, "ilköğretimi bitirdikten sonra öğrenime ara vermemiş veya lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak, herhangi bir okuldan disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak, alkol ve kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psikotrop maddeler hiç kullanmamış olmak" şartlarının aranacağı bildirildi.

 

'6 ay hapis cezası almamış olma' şartı bir yıla çıkarıldı

Eski Yönetmelikte, "6 ay ve daha fazla hapis cezası almamış olma" şartı da bir yıla çıkarılarak, adaylarda bulunması gereken diğer şartlar şöyle sıralandı:

-Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde sayılan suçlardan dolayı; affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
-Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

-Genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir iş ile iştigal etmemiş olmak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmamış olmak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bu suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.